• De te ontwikkelen gebieden in Amersfoort.

    Gemeente Amersfoort

'Ontwikkeling Masterplan Wagenwerkplaats een stap verder'

AMERSFOORT Het plan voor de Wagenwerkplaats gaat een nieuwe fase in, meldt de gemeente Amersfoort. In dit nieuwe stadsdeel moet veel ruimte voor wonen, cultuur en andere stedelijke dynamiek komen.

De Wagenwerkplaats is onderdeel van het gebied 'Langs Eem en Spoor'. Het college heeft het Masterplan Wagenwerkplaats 2019 en de startnotitie voor het bestemmingsplan voor de deelgebieden West en Midden vastgesteld. Beide plannen worden binnenkort aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Voor het deelgebied Oost wordt een apart participatietraject uitgewerkt waarover betrokkenen worden geïnformeerd. ,,Samenwerking met de omgeving is ook bij dit deelgebied een belangrijke pijler."

De Wagenwerkplaats is een voormalige onderhoudswerkplaats voor goederenwagons. Het gebied is circa 20 hectare groot en ligt ten westen van het station Amersfoort en ten noorden van het spoorwegemplacement. Eigenaar NS heeft in de afgelopen jaren, voor eigen rekening en risico, intensief samengewerkt met bewoners, gemeente, eigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden om plannen te maken voor de ontwikkeling van dit gebied.

In het Masterplan wordt uitgegaan van de bouw van meer dan 650 woningen, waarvan minimaal 30 procent sociale huurwoningen. Er komen voor ongeveer 90 procent appartementen. De overige woningen zijn stadswoningen, beneden-en bovenwoningen, maisonnettes of grondgebonden woningen. Voor het hele gebied is circa 26.000 vierkante meter ruimte voor kantoren, horeca, evenementen, sport en andere stedelijke, gemengde functies.

DEELGEBIEDEN Wagenwerkplaats bestaat uit drie deelgebieden: West, Midden en Oost. ,,De plannen voor West en midden zijn het meest uitgewerkt in het Masterplan. Daarom wordt hiermee begonnen." West zal voornamelijk uit woningbouw bestaan. Langs het spoor komen appartementen. Aan de kant van het Soesterkwartier zijn 42 grondgebonden woningen van de CPO Soesterhof gepland. Daarnaast worden er in West circa driehonderd woningen gebouwd.

Midden is het 'culturele hart' bestaande uit industrieel erfgoed van NS zoals het Ketelhuis, Holland Opera Gebouw en de Veerensmederij. Aan de noordzijde is nog ruimte voor enkele kleine gebouwen met mogelijk een tijdelijk of experimenteel karakter. 
Deelgebied Oost verkeert in een andere fase. Hiervoor wordt separaat een stedenbouwkundig plan gemaakt. In het Masterplan zijn uitgangspunten vastgelegd zodat de samenhang met het deel West en Midden is gewaarborgd. Oost biedt mogelijkheden om invulling te geven aan gemeentelijke ambities wat betreft de bouw van een flink aantal woningen, slimme mobiliteitsconcepten, werklocaties en een aantrekkelijke openbare ruimte voor uiteenlopende groepen.