• Gemeente Amersfoort

Ook het Soesterkwartier moet omgekeerd afval inzamelen

AMERSFOORT Het Soesterkwartier ontkomt er niet meer aan; ook deze wijk moet straks afval op een andere manier scheiden. In Nieuwland, Hoogland en Kattenbroek wordt dit al gedaan en in het begin van het nieuwe jaar is ook de volkswijk aan de beurt.

Jeroen van der Veer

De huidige containers (GFT-afval en papier) blijven bestaan, maar zullen minder vaak geleegd worden. Daarvoor krijgen de inwoners wel een container erbij. Deze heeft een oranje deksel en kan gebruikt worden voor plastic, karton en blikverpakkingen. 

BIJEENKOMST Al het overige afval moet met ingang van het nieuwe jaar zelf weggebracht worden naar ondergrondse containers. Daarvoor is momenteel een conceptplan ontwikkeld, waarop te zien is waar de containers geplaatst worden. Op maandag 8 juli, dinsdag 9 juli en donderdag 11 juli kunnen inwoners van het Soesterkwartier tussen 15.30 en 19.00 uur binnenlopen bij Speeltuinvereniging Soesterkwartier aan de Noordewierweg. 

De bijeenkomsten zijn bedoeld om met de bewoners in gesprek te gaan over de plaatsing van de containers. ,,We snappen dat dit een grote verandering voor u kan zijn, maar we doen dit met een doel", laat de gemeente weten. ,,Beter scheiden van afval zorgt dat we van herbruikbare grondstoffen nieuwe producten kunnen maken. Hierdoor blijft minder restafval over dat verbrand moet worden. Dit is beter voor het milieu, de gezondheid en houdt de inzameling van afval betaalbaar. Uiteindelijk wil Gemeente Amersfoort in 2030 een afvalloze stad zijn.