• Wethouder Kees Kraanen en buurtbewoonster Odette Dankaart zetten de spade in de grond van NIeuwland.

    Rob Croes

Operatie Steenbreek start in Nieuwland

AMESFOORT Wethouder Kees Kraanen gaf woensdag in Nieuwland samen met Odette Dankaart van Buurtinitiatief Nieuwland, het startsein voor de Operatie Steenbreek.  Steenbreek gaat over het verwijderen van overbodige verharding door groen.

Dat levert veel op: een betere 'sponswerking' voor het opvangen van hevige regenbuien, meer verkoeling tijdens hitte en een betere leefomgeving voor plant, dier en mens. Onder het motto 'tegels eruit, groen erin' maken gemeente en (buurt)bewoners samen de stad groener. Operatie Steenbreek openbare ruimte duurt in totaal vier jaar. In deze periode worden jaarlijks bewoners van een aantal wijken opgeroepen om hun vergroeningskansen in hun straat of buurt in te dienen.

Het project start in de wijken Nieuwland, Hooglanderveen, Soesterkwartier en Bergkwartier. Bewoners kunnen hun vergroeningskans indienen tot en met 30 juni 2019. De gemeente Amersfoort toetst vervolgens het voorstel op uitvoerbaarheid, beheerbaarheid en veiligheid. Voldoet het idee aan deze criteria, dan volgt de uitvoering in het plantseizoen 2019-2020.

Ook daarbij is het streven om als gemeente en bewoners samen op te trekken in aanleg en onderhoud. 

Op de foto zet wethouder Kraanen samen met buurtbewoonster Odette Dankaart de spade in de grond, op de plek waar tot voor kort bestrating lag.