Opnieuw blauwalg aangetroffen

AMERSFOORT Waterschap Vallei & Veluwe heeft opnieuw blauwalg geconstateerd. Het is dit keer aangetroffen in de watergang tussen de Dudokstraat en De Bekroning. De gemeente plaatst waarschuwingsbordjes die wijzen op de gevaren van blauwalg.

Blauwalgen kunnen bij warm weer ontstaan en vormen een dunne drijflaag op het water. Mensen die besmet water aanraken of inslikken, kunnen huiduitslag en maag- en darmproblemen krijgen. Voor mensen die toch in aanraking komen met het water is het voldoende om daarna goed te douchen. Kleine kinderen zijn kwetsbaarder, omdat zij vaak relatief meer water binnenkrijgen dan volwassenen. Dieren die het water drinken, kunnen ernstig ziek worden of er zelfs aan overlijden.

Waarschuwingsbordjes

Bij de betreffende vijver worden waarschuwingsbordjes geplaatst. Mensen wordt aangeraden om contact met het water te vermijden en honden niet in de vijver te laten zwemmen of van het water te laten drinken.

Meer informatie

Op de website van Waterschap Vallei & Veluwe: www.vallei-veluwe.nl/blauwalg<http://www.vallei-veluwe.nl/blauwalg> is meer informatie te vinden over blauwalg. Met vragen over blauwalgen kunnen inwoners bellen met het waterschap, telefoon 055 - 5272 272.