• Een nieuwe coffeeshop zou zich vlakbij een school bevinden.

    BDU / Piroschka van de Wouw

Oppositie: geen coffeeshop aan Textielweg

AMERSFOORT Voor- en tegenstanders vechten over de komst van een coffeeshop aan de Textielweg. Het lijkt ideaal: een coffeeshop op industrieterrein Isselt. De gemeente wil in principe méér coffeeshops in de stad; Amersfoort heeft er nu maar vier, terwijl dat er wel zeven zouden mogen zijn. Zo wordt de druk op de bestaande locaties verminderd.

Jeroen de Valk

De gemeente heeft de vergunning al verleend en de strijdende partijen gaan de kwestie voorleggen aan de rechter. Toch wilde de gemeenteraad hierover discussiëren. De vraag was: als de vergunning keurig volgens de regels is verstrekt, moet dan het beleid worden gewijzigd?

In de directe omgeving bevinden zich instellingen die zich zo op het eerste gezicht niet laten combineren met een wietwinkel. Er is een plek waar MBO-studenten worden opgeleid en zelfs een instelling waar kwetsbare jongeren worden opgevangen, onder de naam AHRA. De afstand is in beide gevallen minder dan 250 meter tot de coffeeshop.

DRANKENGROOTHANDEL Burgemeester Lucas Bolsius, belast met de portefeuille 'Veiligheid en Handhaving', legde uit dat de MBO-opleiding is ondergebracht in Drankengroothandel Scheerder. Het betreft maar een deel van de opleiding, en bij de groothandel is onderwijs niet de 'hoofdactiviteit'. Er is bovendien geen aparte ingang voor de leerlingen. Dit alles maakt dat de vestiging van een coffeeshop wettelijk niet kan worden tegengehouden.

De leerlingen volgen er een praktijkopleiding Logistiek, in samenwerking met MBO Amersfoort. In het pand van de groothandel doen de leerlingen praktijkervaring op, terwijl er ook een docent aanwezig is voor theoretische vakken.

'KWETSBARE JONGEREN' En dan is er AHRA, een instelling die jongeren begeleid met psychische problemen, soms in combinatie met een verstandelijke beperking. De fractie van Amersfoort2014 acht het onverstandig en riskant om zulke kwetsbare jongeren pal naast een coffeeshop te ontvangen.

Maar ook dat ziet Bolsius anders. Hij schreef al eerder aan de raad: ,,De ondernemer (van de coffeeshop) heeft de openingstijden aangepast, zodat AHRA de jongeren buiten de openingstijden van de coffeeshop kan ontvangen.''

Bij een debat waarbij vooral de opleiding werd besproken, vroegen tegenstanders zich herhaaldelijk af of Bolsius had gehandeld 'naar de letter of naar de geest van de wet'. Bolsius kan de 'letter' van de wet respecteren maar intussen over het hoofd zien dat die wet in het leven is geroepen om jongeren in bescherming te nemen.

SNOUCKAERTLAAN DENK, Amersfoort2014 en BPA achten de locatie onwenselijk voor een coffeeshop. Menno Fousert (Amersfoort2014) hamerde erop: ,,Er wordt dagelijks les gegeven door een docent in een leslokaal, dit is gewoon een school!'' D66 en GroenLinks waren juist blij dat er eindelijk een coffeeshop bij is. Die vestiging strookt met voorschriften die al járen terug zijn vastgesteld en waar ze niet zo een-twee-drie iets aan willen veranderen.  

In het recente verleden zorgde de komst van coffeeshops ook al voor opschudding. Een vestiging aan de Snouckaertlaan kon pas in mei dit jaar worden geopend, na jarenlang touwtrekken. Cannabiscafé Trenchtown aan de Krommestraat werd echter in 2014 gesloten na herhaaldelijke, nachtelijke schietpartijen.