Oproep tijdelijk gebruik kavel Oude Lageweg levert 48 aanmeldingen op

AMERSFOORT De oproep voor initiatiefnemers die tijdelijk gebruik willen maken van een (deel van een) kavel en loods aan de Oude Lageweg 66 heeft 48 aanmeldingen opgeleverd, meldt de gemeente Amersfoort. ,,Een mooie eerste stap voor dit experiment voor het beter benutten van lege ruimte.

Op 15 december hebben de aanmelders nader kennis gemaakt met de plek en met elkaar. Op basis van deze bijeenkomst kunnen zij hun voorstel aanpassen of een gezamenlijk voorstel maken met andere initiatiefnemers die zich hebben aangemeld. Daarna volgen beoordeling en selectie op basis van vooraf vastgestelde criteria.

CIRCULAIR De gemeente stelt de grond en de loods beschikbaar voor tijdelijk gebruik, vooruitlopend op de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein. ,,Door de ruimte al beschikbaar te stellen aan ondernemers, zorgen we ervoor dat het gebied nu al levendig wordt en niet verloedert. Daarnaast wil de gemeente activiteiten de ruimte geven die richtinggevend en voorbereidend zijn op

het toekomstig gebruik van dit gebied als bedrijventerrein."

Om die reden zijn initiatieven op het gebied van circulaire economie aangemoedigd om zich te melden. In een circulaire economie bestaat geen afval. Alles wat na gebruik overblijft, kan worden hergebruikt of verder afgebroken tot grondstoffen voor nieuwe producten. Amersfoort heeft hoge ambities op dit gebied.

REFILL De gemeente neemt deel aan het Europese kennisproject REFILL. Dit EU-project richt zich op het beter benutten van lege ruimte, zoals braakliggende terreinen en leegstaande kantoren. De gemeente doet mee vanuit de overtuiging dat tijdelijk gebruik iets oplevert voor de eigenaar en de gebruiker maar ook van betekenis kan zijn voor de directe omgeving en voor de stad als geheel.

,,We zien het tijdelijk gebruik van terrein en loods in Wieken-Vinkenhoef als een experiment in het kader van REFILL. Matchpoint is gevraagd om het matchen van aanbod van ruimte en aanbod van initiatieven op zich te nemen. Daarvoor is onder andere een website gemaakt: www.matchpointrefill.nl.