• Samenwerkplaats
  • Samenwerkplaats
  • Samenwerkplaats
  • Samenwerkplaats
  • Samenwerkplaats

Organisaties willen samen bouwen op Wagenwerkplaats

AMERSFOORT Sociale en culturele organisaties op de Wagenwerkplaats slaan de handen ineen om hun voortbestaan op het monumentale spoorcomplex veilig te stellen. Ze willen er een multifunctioneel gebouw realiseren dat als ontmoetingsplek gaat fungeren en bijdraagt aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de omgeving.

Initiatiefnemers van deze Samenwerkplaats 2.0 zijn de Laswerkplaats (een atelier voor theatermakers), de Verkeerstuin (een ontmoetingsplek annex binnenspeeltuin met verkeersparcours) en de Samenwerkplaats (flexplekken voor sociale ondernemers). Het plan wordt gesteund door de TeKa Groep, dat op het terrein diverse evenementen- en horecalocaties exploiteert.

PIONIERS De sociale en culturele organisaties behoren tot de pioniers van de Wagenwerkplaats. Toen het terrein tien jaar geleden van de sloopkogel gered werd, ontplooiden zij er activiteiten die het gebied aantrekkelijk en bruisend maakten en een brug sloegen naar de naastgelegen wijk Soesterkwartier. ,,Het zou zonde zijn als dat verloren gaat en de 'wortels' van de wijk verdwijnen", stelt Fabian Brökelmann (De Verkeerstuin).

Dit voorjaar neemt de Amersfoortse gemeenteraad een besluit over de toekomst van de Wagenwerkplaats. De bedoeling is dat er zo'n 650 woningen komen op het complex, waar de NS decennialang treinwagons opknapte. De maatschappelijke organisaties verliezen daardoor hun onderkomen.

VERBINDING ,,Juist in zo'n nieuwe stedelijke omgeving is een plek als de Samenwerkplaats 2.0 waardevol", vult Henri de Gooijer (Samenwerkplaats) aan. ,,De gebruikers brengen reuring in de wijk, staan aan de basis van sociale projecten die de leefbaarheid vergroten en zorgen voor verbinding tussen deze nieuwe wijk en het Soesterkwartier, waarvan veel inwoners vroeger hun geld verdienden op de Wagenwerkplaats."

Tijdens de behandeling van een eerste versie van het Masterplan steunde de Amersfoortse politiek daarom al een motie om de pioniers te behouden op de Wagenwerkplaats. De betrokken organisaties hopen dat ook de nieuwe raad de waarde van de culturele, maatschappelijke en sociaal-economische activiteiten op het terrein inziet.

DUURZAAM De Samenwerkplaats 2.0 moet een gebouw van 2500 m2 worden. Het pand krijgt een monumentale uitstraling, maar wordt gebouwd volgens moderne bouwstandaarden en duurzaamheidseisen. Zo krijgt de Samenwerkplaats 2.0 deels een groen dak en komen er zonnepanelen op het pand. ,,Naast de genoemde organisaties is er ruimte voor nieuwe maatschappelijke, sociale en culturele gebruikers die een bijdrage leveren aan de aantrekkingskracht, leefbaarheid en sociale cohesie van het gebied. Ook willen we broedplaatsen maken waar bewoners, jongeren en organisaties uit de omgeving activiteiten kunnen ontplooien", vertelt Prisca Maas (De Laswerkplaats).

INVESTERING De investering in het beoogde pand wordt gedaan door de TeKa Groep, dat het tegen sociale huurprijzen gaat verhuren aan de gebruikers. ,,Toen ik in gesprek raakte met Prisca, Henri en Fabian was ik meteen enthousiast", vertelt ondernemer Timo Kruft, die op het terrein onder meer lunchroom Het Centraal Ketelhuis en DLC Restaurant opende. ,,Voor onze locaties is het natuurlijk fijn als het terrein levendig blijft, maar dat is niet mijn belangrijkste drijfveer. Deze gebruikers hebben het terrein mede op de kaart gezet en verdienen in mijn ogen een blijvende plek op de Wagenwerkplaats."

Meer informatie: www.samenwerkplaats.nl.