• Koningin Beatrix feliciteert Annie Brouwers-Korf met het winnen van de Support Award tijdens de jubileumbijeenkomst van het Reumafonds in de Ridderzaal in Den Haag, in 2011.

    Lex van Lieshout

Oud-burgemeester Annie Brouwer-Korf overleden

AMERSFOORT Oud-burgemeester van Amersfoort Annie Brouwer-Korf is woensdag 17 mei op 70-jarige leeftijd overleden, meldt de gemeente Utrecht. Annie Brouwer-Korf was van 1994 tot 1999 burgemeester van Amersfoort. Daarna bekleedde ze hetzelfde ambt in Utrecht van 1999 tot 2007.

Mevrouw Brouwer-Korf was eerder raadslid en wethouder in Nijmegen, burgemeester van Zutphen en vicevoorzitter van de VNG, voorzitter van Reclassering Nederland en was na haar afscheid in 2007 werkzaam bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Open Universiteit en van het Nationaal Reumafonds en was actief in diverse Utrechtse organisaties.

Annie Brouwer-Korf werd in 2005 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en ontving bij haar afscheid de Gouden Stadsmedaille van Utrecht. Op initiatief van de Stichting MidZomerGracht werd de Annie Brouwer-Korfprijs ingesteld voor personen en organisaties die zich hebben ingezet voor de LHBT-emancipatie; een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt.

Annie Brouwer-Korf was gehuwd, had twee kinderen en twee kleinkinderen.

NOG ALTIJD BETROKKEN ,,Een droevig bericht over een geliefd mens en uitstekend bestuurder. Amersfoort heeft vijf jaar mogen genieten van haar kundigheid, persoonlijkheid en inzet. Als stad zijn we haar dankbaar, bijvoorbeeld vanwege haar krachtige bijdrage aan stadspromotie en de uitbreiding van de stad, zoals de internationaal bekende wijk Kattenbroek", kijkt huidig burgemeester Lucas Bolsius terug. ,,Ze voelde zich nog altijd betrokken bij onze stad, in 2014 had ze nog een krachtig optreden tijdens De Staat van de Stad. Wij wensen de familie en iedereen die haar lief had heel veel sterkte met dit grote verlies."

In het stadhuis en stadskantoor in Utrecht is vanaf donderdagmiddag het condoleanceregister geopend. De stadsvlag van Utrecht hangt vandaag en op de dag van de uitvaart halfstok op het stadhuis en bij het stadskantoor.