• Ontwerp van een appartementencomplex op de hoek van de Meridiaan (rechts) en de Keerkring (links).

    Schoonderbeek BV
  • De oude garage aan de Meridiaan.

    Jeroen de Valk

Oude garage wijkt voor dertig woningen

AMERSFOORT De gemeente heeft grootse plannen met de voormalige Vreekamp-garage. Het wat haveloze bouwwerk aan de Meridiaan kan worden gesloopt teneinde plaats te maken voor een complex met dertig woningen. Nu bevindt zich hier nog een leegstaande garage met daarboven twee appartementen.

Jeroen de Valk

Een nieuw wooncomplex kan de sfeer aanzienlijk verbeteren én meteen zorgen voor woningen waar veel behoefte aan is. De gemeente heeft immers een 'bouwopgave'; tot en met het jaar 2030 zouden er ten minste 13.000 nieuwe woningen beschikbaar moeten komen. Deze maand gaan de politiek, de eigenaar, omwonenden en andere belanghebbenden rond de tafel om een definitief besluit voor te bereiden.

De gemeente is niet de eigenaar en gaat hier dus niet zelf bouwen. Wel heeft het college een 'sturende' taak. In een gemeentelijk voorstel wordt het complex drie tot vijf verdiepingen hoog en komen er dertig parkeerplaatsen. Dit alles zal worden verwezenlijkt door de eigenaar, Schoonderbeek BV. Met uitzondering dan van vier extra parkeerplekken op gemeentelijke grond, bedoeld voor bezoekers of andere bewoners uit de wijk.

PARKEERPLEKKEN De gemiddelde Amersfoorter zal dit initiatief toejuichen, maar als altijd hebben direct omwonenden hun bedenkingen. Wordt de nieuwbouw te hoog en komt daarmee de bestaande bebouwing in de schaduw te staan? Wat te denken van de toename aan verkeer nu op de plek van twee appartementjes er dertig gaan komen?

De gemeente stelt dat er genoeg wegen zijn om het verkeer probleemloos af te wikkelen. Voorts komen er dus dertig parkeerplekken op het terrein en nog eens vier op gemeentegrond. Dat zou genoeg moeten zijn.

En wat de hoogte betreft: de appartementen aan de achterzijde worden drie etages hoog, waardoor ze nauwelijks hoger zullen zijn dan de aangrenzende bebouwing. Aan de Meridiaan is thans de bebouwing wat hoger; hier gaat de nieuwbouw 'getrapt' - geleidelijk dus - van drie naar vijf lagen. Van een vervaarlijke 'woontoren' zal geen sprake zijn. Ten bate van de privacy  worden bomen geplant tussen het  Zuiderkruis en de nieuwe appartementen. 

SOCIALE HUUR De kans bestaat dat de oppositie gaat steigeren aangezien in het plan geen woningen voor de sociale huur zijn opgenomen. De raad besloot enkele jaren terug dat bij nieuwe bouwprojecten in principe een derde moet worden gebouwd voor de sociale huur. Dit voorschrift is echter niet in beton gegoten. Aan de Meridiaan wordt - dat is althans het voorstel - voor zeventig procent gebouwd voor de middeninkomens, de rest komt in de vrije sector.

De lage inkomens komen hier dus niet aan bod. Het college laat alvast weten dat juist die middeninkomens vaak zo moeilijk aan een voor hen betaalbare woning komen. Zorg voor 'middenhuur' en 'middenkoop', en je stimuleert de doorstroming. Ofwel: je voorkomt dat Amersfoorters een te goedkope of te dure woning bezet houden, bij gebrek aan aanbod.

De wat duurdere woningen zouden bovendien zorgen voor meer variëteit in een buurt die al met problemen te maken heeft. De politie moest in de afgelopen jaren ingrijpen wegens drugsdelicten, illegaal gokken en al helemaal bij de beruchte rellen gedurende de jaarwisseling van 2016-'17.