• Vincent Jannink

Parkeer-motie van SP haalt het niet 

AMERSFOORT De gemeente kan verder gaan met het plannen en aanleggen van een park in het Oliemolenkwartier, ook als daarbij parkeerplaatsen zullen verdwijnen. Dit besloot de gemeenteraad bij een overleg over een motie.

Jeroen de Valk

Marijke Jongerman (SP), indiener van de motie, had voorgesteld om de aanleg geheel stil te leggen zolang onduidelijk blijft hoe de gevolgen zijn voor de wijken aan de andere kant van van de Eem: het Gildenkwartier, Jeruzalem en Jericho.

Naar deze wijken zouden automobilisten uitwijken bij een bezoek aan De Nieuwe Stad en het Oliemolenkwartier. Dit zou leiden tot een aanzienlijke parkeeroverlast, die nog erger wordt zodra op het Oliemolenkwartier een groot aantal woningen is verrezen. 

Jongerman kreeg bijval van Ben Stoelinga (Amersfoort2014), die de motie als een middel zag om druk uit te oefenen en zo de besluitvorming te bespoedigen. Hans van Wegen (BPA) vond: ,,Je moet eerst parkeerruimte op je eigen terrein regelen en daarna pas dat park gaan plannen.''  

Wethouder Hans Buijtelaar liet niets heel van deze klachten. Er zou sprake zijn van een 'complottheorie', terwijl de plannen voor dat park toch echt na overleg met de raad tot stand zouden zijn gekomen. Het invoeren van vergunningparkeren, zo vond hij, zou een probaat middel zijn om overlast te voorkomen.

Jongerman bracht daar tegenin dat veel bewoners niet voor een vergunning willen betalen. Het probleem zou immers elders zijn gecreëerd. 

De meeste raadsleden zagen er niets in om de werkzaamheden geheel stil te leggen. Een goed overleg overleg met de bewoners zou voldoende moeten zijn. Die bewoners zaten overigens in groten getalen op de publieke tribune, want parkeerproblemen zijn van oudsher kwesties die bij Amersfoorters een snaar raken. 

Jongerman was na afloop in de wandelgangen in gesprek met enigszins verhitte bewoners van het Gildenkwartier, Jericho en Jeruzalem. Gezamenlijk overwogen ze om toch op de een of andere manier 'actie' te gaan voeren, naar vertrouwde SP-traditie. 

De motie was inmiddels afgekeurd met zes stemmen vóór en 31 tegen.