• Janus Visser/BDU

Plan: 'Armando Paviljoen' op Kamp Amersfoort

AMERSFOORT De gemeente zoekt naar een geschikte plek om 23 kunstwerken van de overleden kunstenaar Armando te exposeren. De werken waren in bruikleen gegeven aan Museum Oud-Amelisweerd (MOA) in Bunnik, dat op 14 augustus vorig jaar failliet ging. Daarmee werd de bruikleenovereenkomst beëindigd.

Jeroen de Valk

Een speciaal 'Armando Paviljoen' op Kamp Amersfoort lijkt een passend alternatief. De opslag en de verzekering van de werken in een depot kosten geld, en intussen kan niemand ze zien. Het MOA bleek achteraf financieel gezien op drijfzand te zijn gebouwd, maar was in ieder geval nog in staat deze, en andere werken van de kunstenaar te exposeren.

Kamp Amersfoort, zo legde wethouder Fatma Koser Kaya uit, lijkt een goede locatie. Armando groeide op gedurende de oorlogsjaren in de omgeving ervan. Veel van zijn werk is geïnspireerd door zijn ervaringen uit die tijd. Het kamp trekt bovendien publiek en biedt een gelegenheid om de collectie bij elkaar te houden én te exposeren.

PERMANENT Alle raadsleden willen de werken graag zichtbaar maken. De VVD vond wel dat een 'permanente' plek niet noodzakelijk is; de werken kunnen ook in Amersfoort worden beheerd, om dan her en der te worden uitgeleend.

Alex Engbers (CDA) zei echter plechtig: ,,Armando zal nooit veel bezoekers trekken. Maar zijn werk hoort hier, in Amersfoort. In Kamp Amersfoort kan hij de plek krijgen die hij altijd had willen hebben.''

Andere raadsleden beaamden dat Armando geen publiekstrekker is; zijn eerdere musea - Het MOA en de in 2007 afgebrande Elleboogkerk - trokken nooit veel bezoekers.

Het was een rustige discussie, waarna de wethouder het verzoek kreeg de ideeën eens goed uit te werken: een vaste ruimte het kamp of elders, of een constructie waarbij de werken vooral worden beheerd en uitgeleend. Daarbij wil de raad graag weten wat de diverse opties gaan kosten.