Plan voor 1500 extra fietsparkeerplekken rond station

AMERSFOORT - Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad dit jaar nog het plan om het aantal fietsparkeerplekken rondom Station Amersfoort uit te breiden met 1500 plekken. De extra plekken zijn mogelijk door de aankoop van lege kelders onder het stationsplein. Daarnaast worden de stallingenaan de Barchman Wuytierslaan en Smallepad voorzien van dubbellaagse fietsrekken. Met deze uitbreidingen moet het Stationsplein fietsvrij worden. Als de gemeenteraad instemt met het plan, kan in 2015 gestart worden met de uitbreiding.NS, ProRail en de gemeente Amersfoort werken samen met belanghebbenden aan een goede inrichting van het Stationsplein en de fietsenstallingen. Met deze uitbreidingen wordt het Stationsplein fietsvrij, waardoor de ruimtelijke kwaliteit van het plein wordt verbeterd. Daarnaast kunnen fietsers in de ondergrondse fietsenstalling tot 24 uur hun fiets gratis stallen en wordt er gekeken naar de mogelijkheid van een directe verbinding vanuit de fietskelder naar de stationshal. De uitbreiding aan het Stationsplein wordt mogelijk gemaakt door de aankoop van bestaande, leegstaande kelders onder het plein. Een betere inrichting van de huidige en nieuwe fietskelder en een betere benutting van de stalling zorgt voor bijna een verdubbeling van het aantal plekken: van 2170 naar 4300. Bij de fietsenstallingen aan de Barchman Wuytierslaanlaan en het Smallepad worden dubbellaagse fietsenrekken geplaatst. Hierdoor wordt bij de Barchman Wuytierslaan het aantal stallingsplekken verruimd van 870 naar 1200 en bij het Smallepad van 610 naar 800 plekken.Met de ondergrondse uitbreiding verdwijnen 1150 fietsparkeerplekken op het Stationsplein. Samen met partijen rondom het Stationsplein en belanghebbenden wordt in 2015 een herinrichtingsplan van het voorplein gemaakt. Hierbij wordt ondermeer gekeken om de levendigheid van het plein te vergroten; een aangename plek te creëren waar reizigers, inwoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten en een plein met een goede verbinding naar de binnenstad.Voor dit project is 9,5 miljoen euro uitgetrokken en wordt mogelijk gemaakt dankzij de programma's Verder, Beter Benutten en Actieplan Fietsparkeren die bijdragen aan het verbeteren van de regionale bereikbaarheid.