Plan voor eengezinswoningen Kortenaerstraat naar gemeenteraad

AMERSFOORT Voor de plek waar de Professor Groenschool was gevestigd aan de Kortenaerstraat 10, is een plan voor herontwikkeling gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor op dinsdag 28 april 2015 een aangepast stedenbouwkundig plan en startnotie voor de bestemmingsplanprocedure vastgesteld en legt nu beide stukken voor besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Tijdens de bespreking van het stedenbouwkundige plan in oktober vorig jaar verzocht de gemeenteraad het plan in overleg met de buurt aan te passen op het gebied van parkeren en de invulling van het groen. Hiervoor zijn twee bijeenkomsten georganiseerd, in januari en februari. Tijdens de bijeenkomsten zijn verschillende alternatieve uitwerkingen voorgelegd waarin zorgen van omwonenden zijn vertaald naar mogelijke oplossingen. Naar aanleiding van de bijeenkomsten is het plan aangepast. Het resultaat is nu een plan met 37 woningen, meer ruimte voor het groen aan de Kortenaerstraat en een aantal extra bomen. Ook worden in dit ontwerp een paar extra parkeerplaatsen gerealiseerd ten opzichte van de parkeernorm. De balans tussen de plekken waar de woningen komen en waar geparkeerd kan worden is verbeterd ten opzichte van het oorspronkelijke plan, met name in De Ruijterstraat.

Bij instemming van de gemeenteraad verkoopt de gemeente Amersfoort de locatie Kortenaerstraat 10 aan projectontwikkelaar Peva Vastgoed en zet de bestemmingsplanwijziging in gang.