• ,,De oliemolen verdient een een prominente plek - , aldus Laurens Olieman.

    Arjan Klaver

Plaquette herinnert aan oude oliemolen

AMERSFOORT Wethouder Fatma Koser Kaya onthulde op donderdag 11 april bij Zandfoort aan de Eem een plaquette ter herinnering aan de vroegere oliemolen 'De rijzende Zon' die nabij deze plek tot 1940 op de Eemkade in Amersfoort stond. „Het is een blijvende herinnering en informatiepunt voor de inwoners en bezoekers van Amersfoort aan de laatste molen van de stad", aldus Laurens Olieman.

Arjan Klaver

Olieman is voorzitter van de Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE). Een stichting die is opgericht met als doel de historische, economische en duurzame waarden van het Eemhavenkwartier te behouden en te versterken. Zij beziet daarbij de Eemhaven in haar grotere context. De leefbaarheid en de schaal van de menselijke maat moet volgens de stichting vanaf de Havik tot en met de Kop van de Isselt voelbaar blijven. De SVE is overigens ontstaan uit de wens om de historische oliemolen te laten herbouwen op de plek waar deze ooit stond.

MIJLPAAL In plaats daarvan wordt er op het Eemplein inmiddels hard gewerkt aan appartementengebouw Eemerald. „Stel je eens voor, een molen wiens wieken zo hoog reikten als de bouwkraan die u nu hier opgesteld ziet", aldus Olieman die pal voor de onthulling van de plaquette zijn gehoor nog even wilde inspireren met zijn speech. Helaas kreeg het plan in de raad geen meerderheid. Gekozen werd voor volumebouw en iconische architectuur met veel woningen. Om toch een blijvende herinnering en informatiepunt voor de inwoners en bezoekers van Amersfoort te realiseren nam de SVE het initiatief om een plaquette te laten maken van de voormalige Oliemolen.

„Wij zijn dankbaar dat door diverse donaties de plaquette onthuld gaat worden", aldus de voorzitter van de SVE die de ceremoniële onthulling overliet aan wethouder Fatma Koser Kaya. De plaquette zal tot de zomer van 2021 een plek krijgen in het KAdECafé. Vanaf de zomer van 2021 zal het kunstwerk een definitieve plek krijgen in het nog te realiseren plantsoen hoek Kleine Koppel en Eemlaan. Het ontwerp en de plaquette zijn gemaakt door Thijs Trompert en Frans Ottink. „Voor mij geldt deze onthulling als een mooie afronding van de oliemolen. Voor de SVE is het een mijlpaal. Vandaag hebben we laten zien dat het ons gelukt is om met de stad iets heel moois te realiseren."

De strijdlust van de SVE is niet verdampt. Een motto van de stichting is 'bekijk het eens vanaf het water'. „Begin maart heeft het college een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd voor de ontwikkeling van het gebied 'Langs Spoor en Eem'. Bij de participatie en inspraak daarover ziet de SVE daarin een flinke rol voor zichzelf weggelegd met de insteek om de ontwikkeling van dit uitgebreide gebied ook te beschouwen vanaf het water en de consequenties voor de recreatie en cultuurhistorie onder de aandacht te blijven brengen."