Platform Religies: 'Geef vluchtelingen een thuis'

AMERSFOORT Het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies roept in een verklaring de Amersfoortse bevolking op vluchtelingen een thuis te geven. Honderden vluchtelingen zullen binnenkort in onze gemeente gehuisvest moeten worden. ,,Dat stelt alle inwoners van Amersfoort voor een enorme uitdaging. Onze gastvrijheid, creativiteit en inzet worden aangesproken om deze mensen onder ons welkom te heten en een menselijk bestaan te geven. Een plek om in veiligheid en rust te leven. Geeft Amersfoort thuis?" stelt de verklaring.

In het Platform werken allerlei organisaties van levensbeschouwelijke en religieuze achtergrond samen om de bewoners van de stad zich in vrijheid en verbondenheid te laten ontplooien. Volgens het Platform staan Nederlanders nu bij de opvang van deze nieuwe bewoners voor een grote uitdaging: ,,Het zal niet altijd gemakkelijk zijn. Omgaan met mensen uit andere culturen, met ander gewoonten, met ander gedachtegoed dat gaat niet als vanzelf. (..) Persoonlijk contact met geduld, begrip, eerlijkheid en een open hart kunnen ons helpen om de ander te verstaan en samenleven mogelijk te maken."

Met instemming ziet het Platform dat door overheid, gemeenteraad, particulieren, maatschappelijke organisaties, kerken en moskeeën voorbereidingen worden getroffen om alles zo veel mogelijk in goede banen te leiden. Samenwerking is daarbij van het grootste belang en ook de eigen inzet van de nieuwkomers. ,,Plaats mensen zo weinig mogelijk in een situatie van afhankelijkheid; spreek hen aan op eigen inzet om verdeling van goederen, orde en veiligheid, onderwijs en recreatie, hygiëne en rust zoveel mogelijk door henzelf te laten organiseren."

Op de facebook pagina 'Amersfoort geeft Thuis' vraagt het Platform iedereen die zich in wil zetten voor een warm en concreet welkom aan de vluchtelingen in Amersfoort ideeën en plannen uit te wisselen. Voor meer informatie: erna@vanmuijden.nl of Facebook: Amersfoort Geeft Thuis.