• Raadslid Youssef el Messaoudi.

    Gemeente Amersfoort

Pleidooi voor pension voor zwerfjongeren in Amersfoort

AMERSFOORT Amersfoort heeft dringend behoefte aan een pension voor zwerfjongeren. In de stad zwerven tenminste 85 jongeren rond die praktisch dakloos zijn; in het beste geval mogen ze zo af en toe bij familie of vrienden op de bank slapen. Sommigen kunnen nog nét een auto betalen en 'wonen' daarin. 

Jeroen de Valk

Raadslid Youssef el Messaoudi (PvdA) bracht dit probleem aan de orde bij een vergadering die door de complete raad werd bijgewoond. Hij benadrukte daarbij keer op keer dat het probleem al vele jaren speelt. ,,Ik vond verslagen van raadsvergaderingen tot uit 2002. Niet eerder, simpelweg omdat het digitale archief niet verder teruggaat. Wat zie ik? Er wordt iedere paar jaar weer over gesproken maar in feite gebeurt er niets.''

PRATEN Uit zijn archiefonderzoek steeg een beeld op van een gemeenteraad die keer op keer het probleem van de 'zwerfjongeren' ter sprake brengt, waarna de verantwoordelijke wethouders laten weten dat 'de problematiek wordt onderkend', dat de samenwerking van de hulpverlenende instanties te wensen overlaat, dat de kwestie nog onvoldoende in kaart is gebracht maar dat er 'gesprekken  worden gevoerd'. Dat schiet niet op, concludeerde El Messaoudi. ,,Hoe lang gaan we nog door met praten? Wanneer gaan we echt iets doen?'' Hij stelde voor in een motie om op korte termijn een onderzoek te laten verrichten, waarna zo snel mogelijk ergens dat jongerenpension zou moeten verrijzen.

ONDERZOEK Het onderzoek gaat er inderdaad komen; een ruime meerderheid van de raad stemde vóór de motie. Dat ging niet zonder morren. Ad Meijer (SP) zag het probleem graag in een breder kader. ,,We hebben in Amersfoort ook spookburgers, bankslapers en zo van volwassen leeftijd. Volgens een schatting uit 2013 gaat het om 1500 personen. Daar zijn bijvoorbeeld mensen bij die na een scheiding nergens terecht kunnen.'' Ben van Koningsveld (CDA), Kees Kraanen (VVD) en Ron van der Spoel (CU) wilden ook liever niet 'meteen voorsorteren' op het jongerenprobleem bij het gelasten van een onderzoek.

Maar aangezien de motie door iedereen sympathiek werd gevonden en de zwerfjongeren toch een aparte categorie vormen, werd de motie aangenomen. Nu is het natuurlijk afwachten tot het pension er daadwerkelijk is, constateerde Hans van Wegen (BPA). Hij stelde voor om een pand op bedrijventerrein De Hoef, dat zou worden verbouwd tot verblijf voor asielzoekers, voor dit doel in te richten. De stroom asielzoekers neemt namelijk af.

JONGE MANNEN El Messaoudi constateerde in de toelichting bij zijn motie dat het vooral gaat om jonge mannen van 18 tot 21 jaar. Zonder tijdig ingrijpen zouden zij terecht komen in een vicieuze cirkel van dakloosheid, psychische problemen, verslaving, werkeloosheid en het ontbreken van een stabiel netwerk. Velen zijn in hun jeugd verwaarloosd en mishandeld. Om het tij te keren, zouden bij de opvang drie pijlers centraal moeten staan: ,,Wonen, werken en zorg.''

De doelgroep is gemiddeld 16,5 maanden thuisloos en verdwijnt op 18-jarige leeftijd uit het zicht van de jeugdzorg, vaak zonder dat vervolghulp en nazorg is geregeld. Door tijdig ingrijpen kan ook de overlast die anderen ervaren van op straat rondhangende  jongeren worden voorkomen.