• Gersch: ,,Muziek verbindt, inspireert, geeft ontspanning, daagt uit, vervult en nog veel meer. -

Ruim aanbod voor amateurmusici op open speelavond Huismuziek

AMERSFOORT Huismuziek Amersfoort houdt donderdag 14 november van 19.45 tot 21.45 een open speelavond in het gebouw van o.b.s De Kubus aan de Lingestraat. Vereniging Huismuziek Amersfoort werd in 1977 opgericht en is er voor iedereen die graag muziek speelt. Huismuziek Amersfoort is er voor jong en oud, van midden tot gevorderd spelniveau en voor vele instrumenten, of het nu gaat om hout- en koperblaasinstrumenten of strijkinstrumenten.

Peter Bruinsma

Gerard Rosbergen is inmiddels vijf jaar voorzitter en is als klarinettist al tien jaar verbonden aan Huismuziek Amersfoort. ,,We musiceren in groepsverband onder leiding van gediplomeerde dirigenten die allemaal een conservatoriumopleiding hebben genoten. Het plezier van muziek maken staat voorop, maar er wordt ook serieus gewerkt aan stukken uit diverse stijlperiodes. Iedere amateurmusicus is welkom, maar enige vaardigheid in noten lezen en de bereidheid om thuis te studeren is wel vereist."

Huismuziek Amersfoort bestaat uit diverse speelgroepen die één keer per twee weken op diverse locaties in Amersfoort repeteren. Zo is er Spiccato, de speelgroep voor celllisten, Xyrinx voor dwarsfluit en Houtgreep voor diverse blokfluiten. Eemgaarde en Neptunus zijn de twee speelgroepen waarvan de bezetting uit verschillende instrumenten bestaat. ,,Voor pianisten is er geen speelgroep", vult Rosbergen aan. ,,Maar binnen onze twee gemengde ensembles kunnen blokfluiten, dwarsfluiten, klarinetten, viool en cello samenwerken aan mooie composities die meestal zijn gearrangeerd voor dergelijke ensembles. Bovendien kunnen beide gemengde ensembles worden uitgebreid met andere strijk-, tokkel- of blaasinstrumenten."

Susanne Gersch uit Zwolle is sinds kort de opvolgster van dirigente Pauline van Hulst. Ze leidt Houtgreep, de speelgroep voor alle soorten blokfluiten. ,,We spelen vaak vier- of zestemmige muziek één keer in de twee weken op donderdagavond. Ik geef van tevoren op welke stukken de week erop aan de orde komen. Dan kan er gericht worden gestudeerd. Ik vind het heerlijk om spelers muzikaal te bereiken en samen te brengen. Meestal ontstaat er iets dat meer is dan tonen spelen. " Gersch is beroepsmatig traversospeler en blokfluitist. Zij speelt in diverse ensembles en geeft ook les in Leiden en Zwolle. ,,Muziek verbindt, inspireert, geeft ontspanning, daagt uit, vervult en nog veel meer. Dat is wat voor mij het lesgeven en het leiden van workshops en speelgroepen zo leuk maakt. Ik verheug me op mijn eerste openbare speelavond op 14 november."

TOEKOMST Voorzitter Gerard Rosbergen is blij met de vijfenzeventig leden die de vereniging telt. ,,Dat is wat minder dan een aantal jaren geleden, maar onze gemotiveerde musici geven ons zeker nog bestaansrecht. We kijken hoopvol naar de toekomst, zeker nu we zien dat toch enkele jongeren zich bij ons melden. Zo maakt een blokfluitiste van achttien jaar met haar oma deel uit van onze speelgroep." Gersch merkt op dat doorzetten in deze tijd soms moeilijk is. ,,Het bereiken van een zeker muzikaal niveau gaat niet in één keer. Vaardigheid bouw je op door veel studeren en oefenen. Soms een jarenlang proces, dat ook groei en daardoor plezier oplevert. Dat doorzetten is wellicht iets minder van deze tijd bemerk ik soms. Ook ligt de concentratieboog anders dan vroeger en is variatie in lesstof veel meer iets van nu."

Voor de open speelavond op 14 november dienen belangstellenden zich van tevoren op te geven, zodat tijdig goede arrangementen gemaakt kunnen worden. Dat kan via het emailadres amersfoort@huismuziek.nl of via de website www.huismuziekamersfoort.nl.