• De Amersfoortse raadszaal.

    Jeroen de Valk

Politici komen en gaan in aanloop verkiezingen

AMERSFOORT Het is als met voetbal, de komende raadsverkiezingen: wat is de selectie? Wie staat hoog op de lijst, wie wordt afgeserveerd? De kieslijsten worden één voor één openbaar gemaakt, met het oog op de raadsverkiezingen, 21 maart 2018. 

Jeroen de Valk

Daarbij valt op: gerenommeerde politici die uit de raad verdwijnen, soms niet uit vrije wil. Jonge talenten die onwaarschijnlijk hoog scoren. Raadsleden die hun heil bij een andere partij zoeken. Van de grote partijen behouden alleen de ChristenUnie en het CDA hun lijsttrekkers; respectievelijk Simone Kennedy en Micheline Paffen.

Curieus is het lot van Jacques Happe. De 50-jarige D66'er heeft zich bewezen als een gedreven debater. Hij werd echter gedumpt op een onverkiesbare dertiende plaats. Op Facebook klaagt Happe dat zijn fractie kennelijk niet zit te wachten op 'een sterke, uitgesproken persoonlijkheid'.

 

GEHAKTMOLEN Je zou kunnen denken dat hier een affaire achter schuil gaat, maar Happe heeft toch echt geen greep gedaan uit de partijkas. Hoe dan ook: hij is sportief genoeg om zijn betoog af te sluiten met: ,,Go, Tyas!'' Een aanmoediging voor Tyas Bijlholt (23), die vrijwel zeker de lijsttrekker van D66 gaat worden. Nóg jonger is Thomas Mojet (18), die de kiescommissie een zesde plaats gaf.

Een ander jong talent is Marc Smits (26), de nieuwe SP-lijsttrekker. Hij vervangt Ad Meijer, hét gevreesde debatkanon met de bronzen stem en moeilijk weerlegbare argumenten. Meijer vertrok naar het provinciebestuur van Flevoland.

Een opmerkelijke vertrekker is VVD'er Koos Voogt (73). Hij zat maar liefst achttien jaar in de raad en bleef al die jaren een markante spreker; iemand die eerst de zojuist ingediende motie begon te prijzen - 'Meneer de voorzitter, mijn geachte collega heeft zojuist een zéér sympathiek voorstel ingediend' - om vervolgens de motie in gedistingeerde bewoordingen door de gehaktmolen te halen.

Kees Kraanen, de komende VVD-voorzitter, heeft een minder omfloerste manier van debatteren. Die herinnert soms nog aan zijn verleden in de straatvechterspartij de BPA, waar hij tot 2010 deel van uitmaakte. In diezelfde tijd verliet ook Ben Stoelinga de BPA, om met Amersfoort2014 voor zichzelf te beginnen.

TIJDROVEND Stoelinga is als vanzelfsprekend het gezicht van zijn partij, net zoals Hans van Wegen (BPA) en Roel Mulder (Actief) in hun kleine fracties deze rol vervullen. Ze blijven alle drie op hun plek als lijsttrekker.

Groep El-Messaoudi houdt op met bestaan, want naamgever (en ex-PvdA'er) Youssef el-Messaoudi wordt nummer drie bij GroenLinks. Daar zijn ze kennelijk niet  bang voor een felle debater en een onafhankelijke denker. Bij GroenLinks en de PvdA zijn bescheiden mutaties te zien.

Frans Prins en Louis de la Combé achten het werk als lijsttrekker te tijdrovend en maken plaats voor vertrouwde gezichten: Astrid Janssen en vermoedelijk (ex-Tweede Kamerlid) Grace Tanamal. Op 13 december stelt de PvdA de definitieve lijst vast.