• Archief BDU Media

Politici stapelen geheim op geheim

AMERSFOORT De discussies over geheimzinnigheid in de Amersfoortse politiek bereikten op 14 juni een hoogte- dan wel dieptepunt. Gedurende een lange, roerige vergadering werd geheimzinnigheid op geheimzinnigheid gestapeld. De oppositie brulde en brieste, terwijl de coalitie de gelederen gesloten hield.

Jeroen de Valk

De avond nam een wonderlijke wending toen publiek en pers de zaal moesten verlaten, aangezien een aantal vertrouwelijke documenten 'in beslotenheid' moest worden besproken. De betreffende documenten hadden betrekking op het rapport 'Onder Toezicht'. Hierin poogt een onderzoeksbureau uit de doeken te doen waarom de gemeenteraad pas eind 2014 door wethouder Hans Buijtelaar werd geïnformeerd over preventief toezicht van de provincie.

Het rapport werd mede gemaakt aan de hand van documenten die nog steeds strikt vertrouwelijk zijn. Na een verzoek van Ben Stoelinga (Amersfoort2014) of de geheimhouding van een deel van het dossier kon worden opgeheven, moest de zaal deels worden ontruimd, aangezien alleen politici en ambtenaren deze discussie mochten bijwonen.

Hans van Wegen (BPA) ziet ook graag dat de geheimhouding wordt opgeheven van documenten rond het financiële toezicht van de provincie. Maar toen hij zich nader wilde verklaren, riep voorzitter Rutger Dijksterhuis: ,,Ik ontneem u het woord, meneer Van Wegen! Anders bent u in overtreding!'' Van Wegen mocht namelijk niet publiekelijk zijn verzoek motiveren.

Ad Meijer (SP) verliet kort daarop de zaal, immers: ,,Ik kan niets beginnen met informatie die ik niet met anderen mag delen.'' Van Wegen stapte op na het besloten debat, mopperend dat de geheimhouding vast gehandhaafd zou blijven. ,,Daar zal volgende week wel over worden gestemd en dan zal de coalitie wel tegen stemmen en zo schieten we niets op.''

Nadat publiek en pers weer waren toegelaten, lieten de politici zich uit over het rapport en de verantwoordelijke wethouder. De meningen waren verdeeld, om het zacht uit te drukken. Meijer: ,,Wethouder Buijtelaar functioneert al járen in geleende tijd. Hij heeft ons slecht geïnformeerd ten tijde van de miljoenenoverschrijdingen van het Eemhuis, en nu dus wéér!''

Stoelinga: ,,Dit is een flutonderzoek. Ik hoop te kunnen uitleggen waarom, indien volgende week de geheimhouding wordt opgeheven. Mijn partij gaat een motie van wantrouwen indienen.'' Roel Mulder (Actief) en Micheline Paffen-Zeenni (CDA) waren al evenmin ingenomen met het onderzoek. Paffen-Zeenni: ,,Ik lees dat ook de gemeenteraad het heeft laten afweten. Maar ik heb in de raad geregeld serieuze vragen gesteld, die dan werden weggewimpeld.''

De coalitie was echter tevreden. Het rapport biedt 'een helder overzicht' (Simone Kennedy, CU), het stelt terecht de communicatie tussen gemeente en provincie ter discussie (Bart Huydts, D66) en de bevindingen zijn een wijze les 'voor iedereen' (Frans Prins, GL).

Louis de la Combé (PvdA) was blij met het 'genuanceerde' rapport, waarin niet één schuldige werd aangewezen. Hij verweet Stoelinga, die bij herhaling Buijtelaar aanviel, van een simplistische visie. ,,De heer Stoelinga doet aan Jip en Janneke-denken. Dat is misschien goed voor de bühne, maar zo verliezen we de nuance uit het oog.'' Nog vóór het zomerreces wordt het debat voortgezet.