• Een luchtfoto van het huidige manegeterrein.

    Samenwerkingstafel

Politiek sceptisch over inspraak: 'zo kunnen we niet bouwen'

AMERSFOORT Gaan er nog woningen verrijzen op het voormalige manegeterrein aan de Leusderweg? De betrokken partijen zijn al enkele jaren met elkaar in gesprek. De meningsverschillen liepen aanvankelijk dusdanig op, dat alleen al de inspraak het onderwerp is van een serie vergaderingen in het stadhuis.

Jeroen de Valk

Want tja - je geeft burgers inspraak, maar mogen die dan ook overal over meebeslissen? Onder druk van buurtbewoners en belangengroeperingen is het aantal te bouwen woningen op deze locatie gedaald van 80 tot 47. Daarmee lijkt de buurt in grote lijnen tevreden te zijn, maar de politiek niet. Er is immers een 'bouwopgave'; de stad heeft besloten dat er in de komende tien jaar 13.000 woningen bij moeten komen.

Jeroen Bulthuis (GroenLinks) oordeelde: ,,Dit is echt een voorbeeld van: 'de operatie is geslaagd, maar de patiënt is overleden.' De gemeenteraad had meer een sturende rol moeten pakken.''

EXPERIMENT Het overleg in het afgelopen jaar kreeg de naam 'Samenwerkingstafel'. Het was een experiment, bedoeld om de burger een krachtige stem te geven bij de bouwplannen aan de Leusderweg. Dit experiment is nu min of meer afgerond; projectontwikkelaar Habitoo gaat alle input verwerken en komt vervolgens met een plan. Daar mag de gemeenteraad zich later dit jaar over buigen.

Dan zullen vast klachten komen over de bescheiden hoeveelheid woningen. Alex Engbers (CDA) nam alvast het woord: ,,Er moeten in onze gemeente 13.000 woningen bij komen; voor Amersfoorters en ook voor woningzoekenden uit andere gemeentes. De ruimte is bepekt. Maar komen die er niet, dan worden de huizen onbetaalbaar.''

BEGRIP Hij vervolgde: ,,Wij raadsleden gaan de stad in en spreken in alle wijken met de bewoners. Veel mensen schrikken als je begint over bouwplannen. Misschien kunnen we begrip kweken door te spreken over de noodzaak van grootschalige woningbouw, en door te laten zien welke projecten in andere wijken wél van de grond komen. Als het overal zo verloopt als bij dit inspraakexperiment, dan halen we die 13.000 écht niet.''

Noëlle Sanders (D66) vond dat niet elke burger over alles mag mee beslissen, ook al beschikt hij of zij over een zeker 'draagvlak'. Enkele burgers, afgevaardigd door de Samenwerkingstafel, reageerden gehinderd: wat is inspraak en 'participatie' waard als niemand zich er iets van aantrekt?

'KADERS' Uiteindelijk werd geconcludeerd dat er duidelijke 'kaders' moeten komen: voorwaarden waar een project aan moet voldoen. Die kunnen aan het begin van het proces al vaststaan of geleidelijk vorm krijgen, zolang ze er maar komen. Waar komt groen, waar komt steen? Wat is het minimale aantal  woningen dat ergens moet verrijzen? Wie beslist uiteindelijk over wat?

Enkele aanwezigen werden herinnerd aan vergaderingen over hoogbouw en windmolens. Menige  burger vindt dat er 'in de hoogte' mag worden gebouwd, teneinde de woningnood te lenigen. En dat windmolens het milieu sparen. Maar die woontorens en die windmolens moeten vooral niet te dichtbij komen.

Zo ontstaat dus een 'spanningsveld' tussen de behoeften van direct omwonenden en het 'algemeen belang', een term die vaak viel. De politiek beraadt zich over toekomstige vormen van inspraak.