• Harmen Zijp en Diana Wildschut onderzoeken hoe we ons op stedenbouwkundig gebied kunnen voorbereiden.

    Arjan Klaver

Politiek steunt plannen van de WAR

AMERSFOORT De War blijft misschien tóch in Amersfoort. De gemeenteraad heeft unaniem een motie aangenomen waarin wordt voorgesteld om de voormalige Willem III-kazerne aan de Heiligenbergerweg als locatie te onderzoeken. In de komende twee weken gaat een afvaardiging van de WAR het gebouw bekijken en beoordelen; daarna kan een businessplan worden gemaakt. Binnen enkele maanden zou de raad dan een besluit moeten nemen over deze plek.

Jeroen de Valk

Wethouder Hans Buijtelaar zei dat hij bereid was de WAR toe te laten op deze locatie, die al eigendom is van de gemeente Amersfoort. Koos Voogt (VVD), nooit een grote WAR-aanhanger, zag de motie als 'een uiterste poging' om de WAR voor de stad te behouden. Zijn partij wil er wel aan meewerken, zij het dat er een 'reëel businessplan' op tafel moet komen. ,,Ik merk dat bij onze VVD-fractie langzamerhand irritatie ontstaat rond de WAR.'' Voogt vindt dat het proces zich wel érg lang voortsleept.

 

BROEDPLAATS De motie was opgesteld  door Roel Mulder (Actief) en werd ondertekend door vijf fracties waaronder, opvallend, de coalitiepartij D66. Er is gewoonlijk  een scheiding tussen de standpunten van de coalitie en de oppositie.

De WAR profileert zich als een broedplaats op het gebied van kunst, techniek en duurzaamheid. De huidige plek, de voormalige kleurstoffenfabriek van Warner Jenkinson aan de Geldersestraat, is verkocht aan projectontwikkelaar Rovase en moet daarom worden verlaten.

Over de potentiële locatie, zoals gezegd een voormalige Willem III-kazerne, bestaat enige verwarring. Het adres is: Heiligenbergerweg 34-36. Het is thans een verzamelgebouw waar zich onder meer een afdeling bevindt van de Jellinek-kliniek, gespecialiseerd in verslavingszorg.

Een andere Willem III-kazerne, een steenworp verderop, werd al tientallen jaren geleden gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.

Een meer in het oog springende locatie, het Militaire Hospitaal aan de Hogeweg, geniet ook de belangstelling van de WAR en blijft in beeld als mogelijk onderkomen.