• Marcel van Hoorn

Politiek worstelt met tekort aan coffeeshops

AMERSFOORT De Amersfoortse politiek pijnigt zich het hoofd over het tekort aan coffeeshops. Amersfoort heeft er maar drie, wat te weinig is voor een stad met zo'n 155.000 inwoners.

Het tekort leidt tot overlast: te veel drukte bij de schaarse coffeeshops en misschien ook het 'blowen' waar dat niet de bedoeling is. Raadslid Roel Mulder (Actief) stelde hierover vragen aan burgemeester Lucas Bolsius, die immers verantwoordelijk is voor de openbare orde.

Jeroen de Valk

oewel het tekort al een jaar geleden werd vastgesteld, is er geen enkele 'shop' bij gekomen. Bolsius liet weten dat enkele honderden kandidaten zich hadden gemeld; daarvan werden er 150 geselecteerd, en van deze selectie zijn inmiddels de eerste 15 kandidaten op een soort wachtlijst gezet. Hij bezweerde dat de procedure nou eenmaal zorgvuldigheid vereist.

Min of meer tegelijk kwam de fractie van D66 met schriftelijke vragen over de (on)veiligheid van de teelt en fabricage van soft drugs. Dit alles speelt zich nog af in de illegaliteit, want kan leiden tot gevaarlijke situaties; denk aan brandgevaar in en rond wietkwekerijen. 

De landelijke fractie van D66 overweegt de teelt van hennep en de fabricage van hasjiesj uit de illegaliteit te halen. Dit alles is nu nog bij de wet verboden, met als gevolg: het wonderlijke voor- en achterdeurbeleid waar toeristen zich al tientallen jaren over verbazen. Het komt er op neer dat coffeeshops wél aan klanten mogen verkopen, maar dat de inkoop en aanvoer illegaal geschieden.

De kweek en bereiding van soft drugs zijn dus illegaal, met problemen rond de veiligheid; denk aan het brandgevaar van kwekerijen in woonhuizen en op zolders. De stroom wordt veelal illegaal afgetapt en er kan overlast ontstaan in woonwijken. De justitie, de politie en de brandweer worden ermee in Nederland dagelijks van de straat gehouden. Verder bestaat er geen officiële controle van de kwaliteit van het eindproduct. De wiet kan hierdoor nog veel ongezonder worden dan het middel al wordt geacht te zijn.

De Amersfoorte fractie van D66 vraagt aan het college van burgemeester en wethouders om de problemen rond illegale hennepteelt in de afgelopen vijf jaar in kaart te brengen. Wat speelde zich af en wat kostte dit de gemeenschap? Voelt het college iets voor regulering van de hennepteelt, dit alles ten bate van de volksgezondheid en het voorkomen van schade aan woningen?

Het initiatiefswetvoorstel van D66 in de Tweede Kamer heet 'Gesloten Coffeeshopketen' en moet de teelt en fabricage uit de illegaliteit halen.

Amersfoort worstelt intussen met een tekort aan coffeeshops. Burgemeester Bolsius zei in de raadszaal dat er hard wordt gewerkt, maar dat de procedure niet sneller kan verlopen dat nu het geval is. Zo bleken veel kandidaten niet in staat de juiste documenten voor te leggen.

Voorts is de vestiging aan strenge regels gebonden; zo mag een coffeeshop zich niet in de nabijheid van een school vestigen. In de binnenstad mogen zich maar twéé zaken bevinden, en aangezien er al eentje is gevestigd achter de Hema, kan er nog maar één bij.

Die ene zal vermoedelijk niet in de Krommestraat komen, waar coffeeshop Trenchtown tot drie keer toe in de nachtelijke uren werd beschoten. Geschrokken buurtbewoners vonden kogelgaten in de muren van hun woningen. De zaak werd al in 2014 tot sluiting gedwongen. De buurt is fél gekant tegen terugkeer van de zaak.