• De Magelhaenstraat in de Kruiskamp. De oude flats moeten wijken voor nieuwbouw.

    Jeroen de Valk

80 procent sociale huur in Kruiskamp? Politici twijfelen, wijkbewoners zijn vóór

AMERSFOORT De besluiten over een nieuwbouwbuurtje in de wijk Kruiskamp zijn uitgesteld. De fracties van GroenLinks, ChristenUnie, CDA, Lijst Sanders en DENK maken bezwaar tegen het grote aantal sociale huurwoningen dat hier is gepland. De vier fracties schrijven dat dit gedeelte van de wijk al kampt met de nodige 'uitdagingen op het gebied van leefbaarheid en zelfredzaamheid van de bewoners'.

Jeroen de Valk

Vooral 'kwetsbare' inwoners zouden zijn aangewezen op sociale huurwoningen. Uit een onderzoek zou zijn gebleken dat buurten die voor meer dan twee derde uit sociale huurwoningen bestaan met allerlei problemen kampen.

Daar denkt in ieder geval de SP anders over. Marc Smits zei vorige maand namens de socialisten dat de wijk Jericho/Jeruzalem ook talrijke sociale huurwoningen kent. Dat gaat echter niet ten koste van de leefbaarheid.

Hij kreeg bijval van een groep bewoners uit de Kruiskamp. Woordvoerder Vincent de Leeuw uit de Magelhaenstraat wendde zich in een brief tot de gemeenteraad en deze krant. Hij schrijft: ,,We kennen buren die problemen hebben en soms ook hulp nodig hebben. Maar om te stellen dat iedereen die in een sociale huurwoning woont, kwetsbaar is, vinden wij beledigend. We werken elke dag hard om onze huur te betalen. We zetten ons in om de buurt leefbaar te houden, ondanks de dramatische staat van onze huizen.''

SCHIMMEL Met die laatste opmerking verwijzen De Leeuw cum suis naar het achterstallig onderhoud waar meer bewoners van de Kruiskamp mee te maken hebben. Het onderhoud zou zijn uitgesteld vanwege de onzekerheid over de toekomst. De oude woningen zullen wijken voor nieuwbouw, maar het is al jaren onduidelijk wanneer die herontwikkeling zal plaatsvinden.

Zodoende vraagt De Leeuw om vaart te maken met die herontwikkeling. Hij klaagt over schimmel en gaten in de muren.

De plannen voor een aanzienlijke hoeveelheid sociale huurwoningen - tachtig procent van de nieuwbouw - werden gemaakt voor het gebied tussen de Magelhaenstraat, De Leif Erikssonstraat en de Bartholomeus Diasstraat. Er bevinden zich nu zo'n 240 woningen. Na sloop zouden er 400 nieuwe appartementen komen, waarvan 320 sociale huurwoningen.