• De flats zijn gepland op een braakliggend terrein.

    Jeroen de Valk
  • Op menig adres is de poster te vinden met 'Geen huizenbouw in Park Schothorst'.

    Jeroen de Valk
  • Hielke Zantema, woordvoerder van de actiegroep Behoud Park Schothorst.

    Jeroen de Valk

Actiegroep strijdt tegen bouw flats in Park Schothorst

AMERSFOORT Een groep bewoners verzet zich tegen de bouw van zestig woningen in Park Schothorst. De omwonenden vinden de geplande woningen niet passend op deze plek. Hiermee gaat immers waardevol groen verloren. De flats zouden bovendien te hoog zijn.  

Jeroen de Valk

Woordvoerder Hielke Zantema van actiegroep Behoud Park Schothorst vernam van de gemeente dat de flats 'echt niet hoger zullen worden dan de boomgrens'. Dat klinkt geruststellend maar is het niet. ,,Sommige eiken in het park zijn wel dertig meter hoog.''

Het scheelde niet veel, of de gemeenteraad had op 14 mei dit jaar ingestemd met de bouw. Op het nippertje werd besloten om eerst nog eens met de omwonenden te gaan praten. Daarom vindt op zaterdagochtend 30 november een inloopbijeenkomst plaats waarbij de buurt in gesprek gaat met de politiek. Het gaat om de locatie van de in 2010 afgebrande Eemforsboerderij. Het braakliggende perceel is nu tijdelijk in gebruik als opslagplaats van de sociale werkvoorziening Amfors.  

BOUWOPGAVE Er is veel behoefte aan woningen in de stad. Je zou dus kunnen zeggen: zeur niet, wees blij dat hier de woningen komen waar zoveel mensen op zitten te wachten. Maar dat ziet Zantema anders. ,,Ik weet dat Amersfoort een bouwopgave heeft. Er moeten tot en met het jaar 2030 zo'n 13.000 woningen bij komen. Maar die zestig woningen op deze  locatie dragen daar nauwelijks aan bij. De bouw zou zeer grote gevolgen hebben voor het park. Het rustige karakter en het groene uitzicht zouden blijvend worden aangetast. En dat allemaal voor zestig woningen, dat zet toch echt geen zoden aan de dijk. We maken ons ook zorgen over de ontsluiting; al die woningen moeten natuurlijk bereikbaar zijn.''

Waar moeten die woningen dán komen? In Bovenduist, ofwel de geplande wijk in Vathorst-West die ook al omstreden is? ,,Het is niet aan ons om andere bouwlocaties aan te wijzen. Het is onze taak om dit park te beschermen. Zo'n centraal park hebben we nergens anders in de stad. Dit is de groene long van héél Amersfoort-Noord.''

ZORGBOERDERIJ Over alternatieve locaties voor woningbouw wil hij zich dus niet uitspreken. Wél over alternatieven voor de plek waar de flats zouden moeten verrijzen. ,,Het zou een goede plek zijn voor een zorgboerderij. Er heeft lang een boerderij gestaan. Het zou mooi zijn om die in ere te herstellen, mits die niet groter wordt dan de vorige. Er is veel behoefte aan een zorgboerderij waar kwetsbare mensen terechtkunnen. We hebben daar al over gesproken met de zorginstelling Kwintes. Dan kan ook dit verwaarloosde deel van het park worden hersteld. Kortom: we willen niet alleen ergens tégen zijn maar ook constructief meedenken over de betere alternatieven die voorhanden zijn.''

De actiegroep heeft duidelijk van zich laten horen met petities en bezwaarbrieven. De publieke tribune zat tjokvol bij de raadsvergadering in mei. Het steekt Zantema dat de gemeentelijke uitnodiging voor de inloopbijeenkomst naar 'maar' achthonderd huishoudens werd verstuurd. ,,Dat zijn er veel te weinig. Vierduizend mensen hebben onze petitie ondertekend. Daarom hebben wij flyers verspreid bij vijfduizend huishoudens.''

TROTS Amersfoorters zouden wel eens wat trotser mogen zijn op Park Schothorst, vindt hij. ,,In New York heb je Central Park en in Amsterdam het Vondelpark. Niemand zou het daar in zijn hoofd halen om daar flats neer te zetten. Veel steden hebben zo'n centraal gelegen park niet. Ze zouden jaloers op ons kunnen zijn.''

Ondanks het grote draagvlak van de actiegroep, bestaat de kans dat de gemeenteraad op termijn toch vóór het woonwijkje in het park zal stemmen. Wat dan? ,,In de afgelopen maanden hebben we duidelijk onze onvrede te kennen gegeven. Mocht de raad tóch voor stemmen, dan zal dat de afstand tussen de burger en de politiek vergroten. De beslissing zal leiden tot heel veel onbegrip en wantrouwen. Maar ik ga ervan uit dat we gezamenlijk tot een oplossing zullen komen. Een oplossing waar wél draagvlak voor is en die dit prachtige stadspark zal behouden.''