• Raadslid Ben Stoelinga (Amersfoort2014) houdt de centen in de gaten.

    Gemeente Amersfoort

Amersfoort2014 blijft mopperen over inhuur dure 'externen'

AMERSFOORT De gemeente Amersfoort huurt teveel extern personeel in. Dit kost de stad per jaar twee á drie miljoen en leidt ook tot het voortdurende verlies van deskundigheid. Immers: die 'externen' doen hier kennis en ervaring op die verloren gaan zodra ze na enkele maanden of enkele jaren weer hun spullen pakken.

Jeroen de Valk

Dit schrijft raadslid Ben Stoelinga (Amersfoort2014) in een brief aan deze krant en schriftelijke vragen aan het college. Al twee jaar terug klaagde hij hierover. Hij kwam er in deze krant op terug, begin vorig jaar in de aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen. Volgens zijn fractie zou een gemiddelde van vijf procent externe inhuur van het totale personeelsbestand wenselijk zijn.

Nu is de kwestie alwéér aanleiding tot schriftelijke vragen van Amersfoort2014. Dat komt omdat A - er in de afgelopen jaren kennelijk weinig is veranderd en B - wethouder Kees Kraanen er onlangs over uitliet in een interview. Het  betreffende artikel verscheen in VNG Magazine, het orgaan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het wordt gelezen door gemeentelijke ambtenaren en politici.

Kraanen vertelt hierin dat Amersfoort als 'aantrekkelijke werkgever' zoveel mogelijk mensen in vaste dienst wil nemen. Het artikel vermeldt ook dat twintig procent van het Amersfoortse personeel werkt op inhuurbasis. Stoelinga wil weten: blijft dit zo of streeft de gemeente naar een lager percentage? En welk percentage is dat?

Het raadslid wijst het college op het in werking treden van de 'Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren' op 1 januari 2020. Deze wet ontmoedigt het inzetten van flexibele contracten. Wat betekent dat voor het personeelsbeleid in Amersfoort? Heeft het college al een beleid uitgestippeld voor de komende jaren?

Kraanen zegt ook in het interview: ,,Er zijn partijen in de raad die vinden dat we naar honderd procent vaste krachten moeten.'' Daar hoort Stoelinga van op. Zijn fractie acht het inzetten van externen in bescheiden mate zeker te billijken. Over welke partijen heeft de wethouder het?

In 2017 schreef het college in antwoord op eerdere vragen dat het aantal externen was toegenomen van 96 in 2013 tot 200 voltijdbanen in 2017. De aanzienlijke uurtarieven variëren van 67 tot 150 euro. De gemeente zou geen keuze hebben, gezien 'de vraag op de markt voor externe inhuur'.