• Mavo Muurhuizen aan de Zangvogelweg: 'Onveilige fietsroute'

    Jeroen de Valk

'College weigert vragen te beantwoorden'

AMERSFOORT Het college van burgemeester en wethouders informeert de raad geregeld te laat, onvoldoende of in het geheel niet. Dit zegt raadslid Ben Stoelinga (Amersfoort2014). In een brief aan deze krant verwijst hij naar onder meer het voormalige Museum Oud-Amelisweerd (MOA). Het zou nog altijd niet duidelijk zijn wanneer en hoeveel subsidie het MAO heeft ontvangen, en wat met dat geld is gedaan.

Jeroen de Valk

Maar daar blijft het niet bij. Stoelinga ergert zich ook aan de verkeerssituatie rond Mavo Muurhuizen aan de Zangvogelweg. Twee jaar terug wees hij in schriftelijke vragen op de zorgen van ouders, leerlingen en personeel. Het raadslid schreef: ,,Door de smalle weg, aan twee kanten geparkeerde auto's, een busroute, hard rijdend doorgaand verkeer en een onoverzichtelijke uitgang, ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties voor de fietsende leerlingen.''

Verkeerswethouder Hans Buijtelaar antwoordde dat het college bereid is op te zoek te gaan naar oplossingen. Stoelinga kwam onlangs met nieuwe vragen: wat is er inmiddels ondernomen?

Het college somt talrijke maatregelen op; onder meer het opheffen van parkeerplekken voor langparkeerders, lessen op school over zaken als 'de dode hoek', een lagere frequentie van de lijnbus en aangepast rijgedrag van de buschauffeurs.

WERKBEZOEK Stoelinga is niet onder de indruk. Hij laat weten: ,,Ik ben met deze antwoorden naar de ouderenraad en de schooldirectie gestapt en wat blijkt? Het klopt niet. Er zijn vier parkeerplekken opgeheven en Syntus is één keer langs geweest voor een les, dat is alles. Ze zijn op die school al zes jaar bezig met deze kwestie en niets verder gekomen.''

En nu? ,,Ik ga een werkbezoek organiseren. Met de wethouder en raadsleden gaan we de locatie bekijken en in gesprek met de betrokkenen.''

Stoelinga heeft zich ook vastgebeten in het MOA: het opgeheven museum in Bunnik dat miljoenen uit Amersfoort ontving. De gemeenteraad wilde geen onderzoek naar de kwestie, dus stuurde hij dit jaar honderden vragen, in series van tien. De antwoorden zouden dan een dossier vormen dat hij aan het college kon overhandigen.

Maar ook dit lijkt niet te lukken. ,,Ik ontvang steeds vier, vijf pagina's met antwoorden als: 'Dit is een onderzoeksvraag, wij hebben hierop geen antwoord.' Hoe kan ik zo mij werk doen als raadslid?''

Buijtelaar schreef hem naar aanleiding van de kwestie-Zangvogelweg dat het college voortaan 'scherper zal zijn op het communiceren' als het gaat om schriftelijke vragen en het nakomen van toezeggingen.