• Intocht van Sinterklaas aan de Eemhaven in Amersfoort.

    BDU/Natascha van Drumpt

Discussie over 'inclusief' Sinterklaasfeest

AMERSFOORT De gemeenteraad gaat zich buigen over het Sinterklaasfeest. Is het nog van deze tijd? Worden bepaalde signalen als discriminerend ervaren? En zo ja, kan de gemeente er iets aan doen? Kan eventueel de subsidie worden ingetrokken?

Jeroen de Valk

Na allerlei discussies in het land en het links en rechts invoeren van de zogenaamde 'roetveegpiet' wordt de kwestie weer aangekaart in Amersfoort, nu op verzoek van de fracties van DENK en GroenLinks. Bij dit overleg op 3 september, direct na het zomerreces, zullen afgevaardigden van de sinterklaascomités van Amersfoort/centrum, Hoogland, Hooglanderveen en Vathorst aanschuiven.

Raadslid Cabo Drenth (DENK) verwees al enkele maanden terug naar de bevindingen van een aantal gewichtige instituten. Zo constateerde de Kinderombudsman dat de figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan 'pesten, uitsluiting en discriminatie'. Het College van de Rechten van de Mens sloot zich hierbij aan en zelfs het Committee on the  Elimination of Racial Discrimination - verbonden aan de Verenigde Naties - mengde zich in de discussie: het uiterlijk en het voorkomen van Zwarte Piet moeten worden aangepast, 'zodat recht wordt gedaan aan de waardigheid en mensenrechten van alle Nederlanders'.

800 VRIJWILLIGERS Het college liet weten dat er gesprekken zullen worden gevoerd van de comités met de meer dan achthonderd vrijwilligers in de gemeente. Het college zelf sprak al eens met de Amersfoortse Contact Commissie, die de jaarlijkse intocht in de binnenstad organiseert.

In 2018 volgden meer gesprekken. Daarbij werd naar voren gebracht dat Zwarte Piet met zijn rode lippen, grote oorringen en kromme Nederlands niet meer van deze tijd zou zijn. Het merendeel van de comités zou deze karikatuur al hebben afgeschaft. Overwogen wordt ook om Zwarte Piet gewoon 'Piet' te noemen, aangezien hij of zij nog maar nauwelijks zwart is.

Het college schrijft ook dat de gemeente per jaar zo'n 12.000 euro bijdraagt aan de volksfeesten ter gelegenheid van Sinterklaas. Daarmee is de stad een geldschieter die een machtsmiddel in handen heeft: de subsidie kan aan voorwaarden worden gebonden. Maar het college wil dergelijke maatregelen pas overwegen zodra er met de stad overeenstemming is bereikt over 'hoe een inclusief Sinterklaasfeest er uit zou moeten zien'.