• Een 'artist impression' van De Hoef in de toekomst.

    Bureau Karres + Brands

Fietser krijgt voorrang in woonwijk De Hoef-West

AMERSFOORT De Hoef-West wordt een groene woonwijk met zo min mogelijk auto's op straat. Er komt vermoedelijk één grote, centrale parkeerplaats voor alle auto's. Automobilisten kunnen er overstappen op de fiets of het openbaar vervoer, of  te voet verder gaan.

Jeroen de Valk

Deze grote centrale plek - in de vaktaal van stedenbouwkundigen: een 'mobiliteitshub' - zou vlakbij het aangrenzende Station Schothorst moeten verrijzen. Hiermee ondergaat de stationsomgeving een metamorfose. Het is nu nog een tochtige parkeerplaats vol stenen en metaal.

In de toekomst wordt het een gezellige, groene 'verblijfsplek' met cafés, winkels en speelplekken, zo schrijft het stedenbouwkundig adviesbureau Karres + Brands. De adviseurs streven naar een locatie waar de voetganger, ov-reiziger en fietser ruim baan krijgt. Waar je kunt wonen, winkelen en recreëren.

2500 WONINGEN Het weren van auto's kan wel even wennen zijn voor de huidige gebruikers en de toekomstige bewoners van De Hoef. Het westen van het bedrijventerrein zal in de komende jaren veranderen in een woonwijk met zo'n 2500 woningen. Op de Hoef als geheel werken nu 5000 mensen, en het is de bedoeling dat die er ook in de toekomst aan de slag blijven. De nieuwe bewoners zullen in verbouwde kantoorpanden trekken maar krijgen ook nieuwbouw.

De fiets zal er centraal staan, als het aan Karres + Brands ligt. Niet alleen vanuit milieuoverwegingen, maar ook simpelweg wegens ruimtegebrek. Uiteraard heeft de gemeenteraad hierover het laatste woord. Een oriënterende ronde staat op de agenda van de raad op 3 september, kort na het zomerreces.

DEELAUTO'S Bewoners en werknemers krijgen een pasje tot de 'mobiliteitshub', zodat ze er 24 uur per dag, zeven dagen per week bij hun auto kunnen. Bij deze voorziening komt een fietsenstalling en misschien ook praktische bedrijven zoals stomerijen; zo worden heel wat verplaatsingen overbodig gemaakt.

De plannenmakers breken in hun 'Ontwikkelkader Stadswijk De Hoef-West' ook een lans voor deelauto's - auto's die door meerdere mensen worden gebruikt - en elektrische auto's. Laadpalen zijn al ingetekend.

Met de herontwikkeling van De Hoef worden woningen gecreëerd die broodnodig zijn. Tot en met het jaar 2030 moeten er volgens de gemeenteraad zeker duizend nieuwe woningen per jaar bij komen.

'EENMALIGE KANS' De raad was eerder dit jaar al enthousiast over het plan 'Langs Eem en Spoor'. Dit is de naam voor een vijftal gebieden aan de rand van de binnenstad. Er zou genoeg plek zijn voor in totaal drieduizend woningen. Alex Engbers (CDA) sprak plechtig van een 'eenmalige kans' en 'de belangrijkste ontwikkeling van de stad in 25 jaar'.

Er word nog getwijfeld aan de noodzaak van de te bouwen wijk Bovenduijst. Hier is ruimte voor maximaal drieduizend woningen en een bedrijventerrein met de grootte van vijftien á twintig voetbalvelden. De wijk - die aanvankelijk Vathorst-West werd genoemd - is gepland in het uiterste noorden van de stad, tussen Vathorst en Nieuwland. Tegenstanders wijzen onder meer op het groene gebied dat hiervoor zal moeten wijken.