• Lex van Lieshout ANP XTRA

Financiële uitdagingen voor gemeente Amersfoort

AMERSFOORT Zoals dit voorjaar al in de Kadernota stond zijn er financiële uitdagingen voor de gemeente. Vervangingsinvesteringen, gestegen lonen en prijzen zetten het budget van gemeenten onder druk, meldt het college. ,,Ook andere landelijke ontwikkelingen zoals kostenstijging in de Jeugdzorg en WMO zorgen voor hogere uitgaven. Maar vooral de lagere rijksuitkering is nadelig voor de begroting. Als hier niets verandert dan loopt het (jaarlijks terugkerende) Amersfoortse tekort op tot 12 miljoen euro vanaf 2023."

Wethouder Financiën Willem-Jan Stegeman: ,,Een tekort dwingt tot scherpe keuzes: de komende maanden gaat het college met de gemeenteraad hierover in gesprek. Een gesprek over minder uitgeven of inkomsten verhogen. Het doel is om de begroting meerjarig sluitend te krijgen en voldoende geld beschikbaar te houden om ook in de toekomst van de stad te blijven investeren."

WONINGEN ENERGIE EN INCLUSIVITEIT Op 1 oktober heeft het college van de Meerjarenbegroting 2020-2023 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Ondanks financiële uitdagingen investeert het college naar eigen zeggen in de grote drie opgaven: voldoende woningen voor verschillende doelgroepen, duurzame energie in de stad en een inclusieve samenleving. ,,Die drie ambities zijn van groot belang voor de toekomst van Amersfoort. Het college investeert hier 16,7 miljoen euro extra in 2020 en de drie opvolgende jaren 6,2 miljoen per jaar. Ook in de jaren daarna wil het college investeren in deze opgaven. In de huidige begroting is hier niet genoeg ruimte voor."

De gemeenteraad bespreekt de begroting op 29 oktober en besluit hierover op 5 november.