• De autoluwe binnenstad; auto's worden geweerd in het grijze gedeelte.

    Gemeente Amersfoort

Gemeenteraad unaniem: binnenstad wordt autoluw

AMERSFOORT De Amersfoortse binnenstad wordt autoluw. In principe mag er alleen nog bestemmingsverkeer komen. Wie niets in de stad te zoeken heeft, kan er niet meer terecht. Het betaald parkeren verdwijnt. Laden en lossen kan alleen nog binnen bepaalde 'venstertijden', net zoals dat nu gaat op de Langestraat. Ook wordt een aantal plekken voor vergunningshouders opgeheven. Komend jaar worden de eerste maatregelen genomen. Wel zijn er nog aparte beslissingen genomen over De Kamp.

Jeroen de Valk

Dit besloot de gemeenteraad unaniem na een lange vergadering die was voorafgegaan door veel eerdere vergaderingen. Ook waren er bijeenkomsten geweest met binnenstadbewoners, ondernemers en zij die er nét buiten wonen of werken. Volgens de meeste raadsleden was de 'participatie' bevredigend verlopen.

Daarbij bleek dat bijna iedere Amersfoorter vóór een autoluwe binnenstad is; een schone, leefbare stad waarin de monumentale straten optimaal tot hun recht komen. Een probleem ontstond echter als dat autoluwe dichtbij kwam. Geregeld werd de term 'algemeen belang' gehoord; soms moet het belang van een enkeling of een enkele straat wijken voor iets waar de héle stad baat bij heeft. Niet iedereen kan in de toekomst met zijn of haar auto tot aan de voordeur komen.

BEJAARDEN Maar er waren ook klachten die niet van tafel konden worden geveegd. In deze krant kwamen bejaarde binnenstadbewoners aan het woord die toch echt met de auto van en naar hun woning moeten worden gebracht. CDA, BPA en Lijst Sanders dienden een motie in waarin werd voorgesteld dat aan de rand van het centrum duidelijk gemarkeerde parkeerplaatsen worden ingericht voor het brengen en halen van mensen met een lichamelijke beperking.

De motie haalde het niet met een kleine minderheid. Volgens wethouder Hans Buijtelaar is het huidige plan al afdoende. Ook een motie voor oudere kerkgangers werd nog nét afgewezen. In de motie werd gevraagd om een gemakkelijk te bedienen app waarmee een koster in één keer alle toegestane kentekens kan doorgeven. De wethouder: ,,Deze app werkt onjuistheden in de hand. De bestuurders die eenmaal op zo'n lijst staan, worden niet snel meer één-op-één gecontroleerd.''

HERINRICHTING DE KAMP Wel bleek dat de Kamp op veel sympathie en begrip  van de gemeenteraad kan rekenen. Een aantal Kamp-moties werd bijna of helemaal unaniem aangenomen.

Eerder overwoog het college nog om van de Kamp een soort parkeerterrein te maken voor binnenstadsbewoners en -ondernemers die hun vergunningplek zouden verliezen. De raad zag meer in alternatieven zoals parkeren op Achter Davidshof. De vrijgekomen ruimte op de Kamp kan dan worden gebruikt als fietsparkeerplaatsen.

Die plekken worden onderdeel van iets groters: een herinrichting van de Kamp. Het kennelijk onbevredigende winkelaanbod moet worden aangepakt, alsmede de verrommeling als gevolg van leegstand, afgeplakte winkelruiten en lukraak geparkeerde fietsen.

Unaniem was de raad ook vóór een voorstel van GroenLinks om de autoluwe binnenstad één jaar na de invoering ervan nog eens te evalueren. De VVD benadrukte dat er goed  zal worden geluisterd naar ontevreden bewoners en ondernemers, waarna er vlot zal worden ingegrepen.