• De Meesterproef, met de op de achtergrond de wijk Jericho/Jeruzalem.

    Jeroen de Valk

Gildekwartier krijgt parkeerproef

AMERSFOORT Er komt vrijwel zeker een parkeerproef in het Gildenkwartier. Gedurende een nog te bepalen periode wordt in een deel van de wijk het vergunning-parkeren opgeheven. Het is de bedoeling dat dan het aantal geparkeerde auto's eerlijker wordt verdeeld tussen deze wijk en de aangrenzende buurt Jericho/Jeruzalem.

Jeroen de Valk

Dit bleek bij een oriënterende ronde van de gemeenteraad. Met uitzondering van GroenLinks en VVD stemden alle fracties van de gemeenteraad in met deze 'pilot'. Dillian Hos (GroenLinks) vond de proef wat overbodig. ,,Ik weet al hoe dit zal uitpakken: alle parkeerplekken komen vol te staan.''

Maarten Flikkema (VVD) zei ook zijn twijfels te hebben. ,,De parkeerdruk op het Gildenkwartier zal toenemen, ook al door de bouw van nieuwe woningen rond de Eem.''

De andere fracties vonden het een goed idee. Thans staat de oude volkswijk Jericho/Jeruzalem bomvol met geparkeerde auto's, terwijl vlakbij naar verluidt zo'n 130 á 180 parkeerplaatsen in het nieuwe, ruim opgezette Gildenkwartier leeg staan. Het is wel de bedoeling, zo zeiden de woordvoerders, dat er goed wordt gekeken hoe de proef uitpakt. Voorts moeten de criteria duidelijk zijn. Wanneer wordt besloten dat de proef is geslaagd of mislukt? Wanneer is de 'parkeerdruk' - het aantal bezette parkeerplaatsen in een straat - acceptabel? Mag die parkeerdruk maximaal 75 of 85 procent zijn?

VREDIG Het gaat om drie straten in het Gildenkwartier: de Schutspatroon, de Vendelier en de Meesterproef. De indieners van het plan zullen spoedig met een definitief raadsvoorstel komen, waar de raad dan een besluit over kan nemen.

Het was een opmerkelijk vredig samenzijn. Bij eerdere parkeerdebatten laaiden de emoties bij wijkbewoners hoog op. Deze keer werd er constructief gediscussieerd, terwijl ook de publieke tribune zich rustig hield.

Een bewoonster van het Gildenkwartier merkte op dat bewoners van haar straat recht hebben op een vaste plek in een parkeergarage; dan moet je niet zeuren dat je auto niet pal voor je deur kan staan. Ook kwam het voorstel dat bewoners van beide wijken eens gezamenlijk rond de tafel gaan zitten, teneinde begrip te kweken voor elkaars situatie.