• Geërgerde bewoners bij een parkeerdebat in de Amersfoortse raadszaal.

    Jeroen de Valk

Heftig parkeerdebat op komst

AMERSFOORT De gemeenteraad overweegt in drie straten van het Gildenkwartier het vergunning-parkeren op te heffen. Automobilisten kunnen er dan zonder meer parkeren. Zo kan er een einde komen aan veel parkeeroverlast in de aangrenzende wijk Jericho/Jeruzalem. Het gaat om een proef van maximaal éen jaar, waarna de resultaten tegen het licht worden gehouden.

Jeroen de Valk

Het plan klinkt niet onlogisch en werd dan ook een jaar geleden aangenomen door de raad. Maar er is veel weerstand. Bij de  besluiten, begin 2018, zat de publieke tribune vol met getergde bewoners van het Gildekwartier. Zij zaten niet te wachten op parkeerders die in hun wijk niets te zoeken hadden. Nadat het besluit was gevallen, moest de al even getergde voorzitter hen vragen zonder kabaal de raadszaal te verlaten.

Het gaat om de straten Schutspatroon, Vendelier en Meesterproef. Hier zijn tachtig tot honderd parkeerplekken te vinden. Overdag blijven die veelal onbenut, terwijl de wijk Jericho/Jeruzalem kampt met parkeeroverlast. Gedurende de pilot zou een eerlijker verdeling van geparkeerde auto's moeten ontstaan. Boa's moeten de situatie geregeld in de gaten houden. Een 'parkeerdruk' - het aantal bezette parkeerplaatsen - van 85 procent in Jericho/Jeruzalem wordt acceptabel geacht.

COMITÉ De motie werd al in februari vorig jaar in iets gewijzigde vorm aangenomen. Dus, zo vinden de indieners, moet die 'pilot' er maar eens komen. Op 10 september wordt er weer over gesproken in de raadszaal; wijkbewoners mogen daarbij ook het woord voeren. Al eerder ging de politiek met hen in gesprek.

Niettemin ergert een comité van bewoners zich aan de gang  van zaken. Ze voelen zich overvallen en beledigd. Het waren bewoners van het Gildekwartier die het vergunning-parkeren aanvroegen. Ze kregen dat ook, zijn er tevreden mee en lieten dat ook weten aan politiek. Waarom moet dan alles anders worden?

Marijke Jongerman (SP) en de andere indieners van de motie - PvdA, CDA, CU en Actief - brachten daar destijds al tegenin dat de parkeerdruk ongelijk is verdeeld. Bovendien gaat het om een proef, waarna eventueel de oude situatie kan worden hersteld. Het kan op 10 september wel eens een heftige bijeenkomst worden in de raadszaal.