• Het Trapezium, de plek van het nieuwe stadhuis.

    Gemeente Amersfoort

'Historische beslissing': nieuw stadhuis komt op Trapezium

AMERSFOORT Amersfoort krijgt een nieuw stadhuis en dat komt op het Trapezium, het terrein tussen het Eemplein en het centraal station. De gemeenteraad nam dit besluit vlak voor middernacht na een lange, zéér lange vergadering. Het was volgens burgemeester Lucas Bolsius 'een historische beslissing', en dat zal niemand ontkennen.

Jeroen de Valk

De discussies hebben ruim tien jaar geduurd. Voor- en tegenstanders spraken zich de blaren op de tong. Bij het ultieme stadhuis-overleg werd veel koffie gedronken, gingen zakjes snoep van hand tot hand en steeg de temperatuur in de volle raadszaal gestadig. Bolsius lastte na de stemming een schorsing in, zodat iedereen kon ademhalen en de benen strekken.

Het Trapezium, zo vindt een meerderheid van de raad, is de beste locatie: het ligt grotendeels braak en is vlakbij de binnenstad én de treinverbindingen. Het budget voor nieuwbouw bedraagt vooralsnog 75 miljoen. Het bestaande stadhuiscomplex is krap, zit vol asbest, slurpt energie en heeft energielabel G, wat betekent dat het zo ongeveer het tegengestelde is van co2-neutraal.

SP en Lijst Molenkamp bleven tot op het laatst pleiten voor nieuwbouw van het bestaande complex. De PvdA, ook tégen nieuwbouw, had het verzet al opgegeven. De fractie zag de discussie als een gelopen race maar vroeg wel of de hier geplande woningen elders kunnen worden gerealiseerd. Het Trapezium is namelijk in beeld als locatie voor de bouw van zo'n vijfhonderd woningen. Voor tweehonderd daarvan zou hier geen plek meer zijn. Met 33 stemmen vóór en vijf tegen werd het voorstel aangenomen.

VOLKSRAADPLEGING Een opmerkelijke motie van de SP haalde het niet. De socialisten vroegen om een volksraadpleging. Alle Amersfoorters vanaf 16 jaar zouden zich mogen uitspreken: renovatie van het bestaande stadhuis of nieuwbouw op het Trapezium.

In een vurig pleidooi verkondigde SP'er Marijke Jongerman dat het hier gaat om 'het huis van de stad', waarin 'ambtenaren,  raadsleden, wethouders en burgemeester slechts dienend zijn aan de inwoners van Amersfoort'. Het is tevens het 'centrum van de democratie', dus laat het volk kiezen tussen deze twee opties. Zo'n volksraadpleging zou tevens een kans zijn om de kloof tussen inwoners en politiek te verkleinen.

Zijn voorstel zorgde voor verbazing bij onder meer Youssef El-Messaoudi (GroenLinks); er was al een uitgebreid participatietraject geweest, er is oeverloos vergaderd en dit werd echt niet zomaar een besluitje. En waarom was Jongerman niet eerder met dit voorstel gekomen?

'MEGALOMAAN' Menno Fousert (Amersfoort2014) viel de SP bij met de constatering dat het Trapezium pas sinds een half jaar als voorkeurslocatie wordt gezien. Eerder wilde wethouder Willem-Jan Stegeman nadrukkelijk voorsorteren op de voormalige rechtbank aan het Stationsplein. Jongerman zei nog maar eens dat het nieuwe gebouw een 'megalomaan en peperduur prestigeobject' zal worden van politici 'die een erfenis willen achterlaten'. Maar dat mocht niet baten; de volksraadpleging gaat er niet komen.

Een meerderheid haalde wel het CDA met een motie over de veiligheid van voetgangers en fietsers. Dat is nu al een punt van zorg op de nabijgelegen rotonde De Nieuwe Poort. De drukte zal daar alleen maar groter worden, dus wil de fractie dat zo snel mogelijk in kaart wordt gebracht welke maatregelen er worden genomen. De meeste raadsleden dachten er ook zo over, hoewel wethouder Willem-Jan Stegeman liet weten dat de belangen van fietsers en voetgangers al in de planning waren opgenomen.

AUTOLUW GroenLinks haalde 24 van de 38 stemmen met een pleidooi voor een 'autoluw stadhuis'. Met andere woorden: er komen bij voorkeur alleen parkeerplekken voor invaliden, dienstauto's en voor laden en lossen. Automobilisten wordt geadviseerd uit te wijken naar de bestaande parkeergarages. Er zijn qua vervoer alternatieven genoeg: het treinstation en bushaltes zijn vlakbij en voor zowel de fietser als de voetganger wordt de rode loper uitgerold.

Gerrit van Nieuwenhuizen (VVD) vond dit uitgangspunt weinig 'gastvrij'; het stadhuis dient ook bereikbaar te zijn voor automobilisten. En: de burger moet zelf kunnen beslissen of hij met de auto gaat. De liberalen kregen in dit geval geen meerderheid. Er komt dus aeen onderzoek of rond het stadhuis de auto kan worden geweerd.