• Raadslid Rob Molenkamp.

    Jeroen de Valk

Lijst Molenkamp: zorgen over wéér een grootschalige bomenkap

AMERSFOORT Er zijn plannen om duizend en misschien nog wel meer bomen te kappen. Kan dat wel, nu er toch al duizenden bomen tegen de grond gaan vanwege de westelijke rondweg? Dit is de strekking van schriftelijke vragen van raadslid Rob Molenkamp aan het college van b & w.

Jeroen de Valk

Het gaat om bomen in het bos achter het voormalige klooster Onze Lieve Vrouwe ter Eem aan de Daam Fockemalaan, aan de rand van het Bergkwartier. Zo'n vijfhonderd bomen staan volgens het raadslid op de nominatie om te worden gekapt teneinde het bos 'uit te dunnen' en even zoveel zouden ook verdwijnen om plaats te maken voor woningbouw.

Molenkamp vertrok eerder dit jaar bij de SP, onder meer omdat hij bij de socialisten te weinig ruimte zou krijgen voor zijn groene agenda. Zijn eenmansfractie Lijst Molenkamp hoopt spoedig toestemming te krijgen om de naam te veranderen in Natuurlijk Amersfoort. Molenkamp nam het initiatief voor de 'Groenvisie', ofwel de plannen van de gemeenteraad voor het groen in de komende jaren.

ORANJE STIP Hij zei onlangs in deze krant: ,,Ik droom van een stad waarin het aantal bomen, planten en dieren fors zal toenemen. Dat is niet alleen leuk en mooi, maar vooral de beste remedie tegen hitte, wateroverlast en droogte. De grootste uitdagingen voor de komende decennia.''  

Molenkamp ging eens kijken achter het klooster en meent te hebben gezien dat 'zeker vijfhonderd' bomen een oranje stip hebben gekregen, om aan te geven dat ze zullen worden gekapt. Het vastgoedbedrijf Amvest, eigenaar van het kloosterterrein, liet weten dat deze eerste kap noodzakelijk zou zijn voor 'het gezond maken van het bos'. Voorts zijn er plannen om in een deel van dit bos woningen te bouwen.

Het raadslid wil weten: heeft het college met de eigenaar overlegd? Weet het college dat een dergelijke ingreep kan botsen met de Wet Natuurbescherming en de Groenvisie? Hoeveel woningen zouden hier komen? Worden de te kappen bomen 'gecompenseerd' met het planten van net zoveel bomen elders? Hij wijst tevens op een aantal beschermde diersoorten in het gebied: dassen, boommarters en haviken.