• Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president.

    Arenda Oomen Fotografie
  • Raadslid Ben Stoelinga (Amersfoort2014).

    Annemoon van Hemel

Minister Ollongren eist duidelijkheid over bijbaantjes stadsbestuur

AMERSFOORT Het college van burgemeester en wethouders overtreedt de gemeentewet door onvoldoende inzicht te geven in eventuele bijbaantjes van de bestuurders, en wat daarmee wordt verdiend. Dit zegt raadslid Ben Stoelinga (Amersfoort2014) in schriftelijke vragen aan het college. Stoelinga weet zich gesteund door minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Jeroen de Valk

De minister zond onlangs een brief naar de gemeenteraad van Amersfoort. Ollongren verwijst naar de gemeentewet die al van 2010 dateert. Hierin is de verplichting opgenomen dat wethouders en burgemeesters hun 'nevenfuncties en de hoogte van de inkomsten' daaruit openbaar dienen te maken. Dit moet leiden tot transparantie en zo kan de integriteit van bestuurders worden bewaakt.

Volgens Ollongren kan de hoogte van neveninkomsten een indicatie zijn of iemand een functie als wethouder of burgemeester wel goed kan vervullen. Het idee is, zo laat Stoelinga weten aan deze krant, dat indien de honoraria hoog oplopen, dit kan getuigen van een wel erg innige band met een bepaalde instelling. Of: van een kennelijk tijdrovende klus die het functioneren als openbaar bestuurder kan hinderen.

VOLKSVERTEGENWOORDIGING Ollongren schrijft aan de Amersfoortse raadsleden: ,,Daarom wil ik u, als volksvertegenwoordiging en controlerend orgaan, oproepen het college te wijzen op genoemde wettelijke verplichting.'' Het college werd nog eens apart door haar aangespoord om invulling te geven aan de plicht tot openbaarmaking. Het ministerie wil kennelijk dat hierover geen enkel misverstand bestaat.

Stoelinga ging er eens goed voor zitten en vond in zijn archief de schriftelijke vragen die zijn fractie Amersfoort2014 in mei 2017 had gesteld over dit onderwerp. Het college antwoordde toen dat de hoogte van neveninkomsten niet openbaar werd gemaakt 'omdat dit de suggestie zou kunnen wekken dat nevenfuncties worden aangenomen omdat ze extra inkomsten opleveren'.

'VERKEERDE BEEN' Stoelinga liet het destijds daarbij zitten. Hij verdiepte zich echter opnieuw in de kwestie naar aanleiding van de brief van het ministerie. Nu concludeert hij dat het college hem 'onjuist heeft geïnformeerd en op het verkeerde been gezet'.

In zijn nieuwe serie vragen werpt hij op: heeft de aansporing van het ministerie het college bereikt?  En zo ja, wat wordt daarmee gedaan? Is het college het met de minister eens en zo ja, wie is de verantwoordelijke om daar iets aan te doen? En wat denkt het college achteraf over het antwoord dat in 2017 werd gegeven? Wat vindt het college van het pleidooi van Ollengren voor 'integriteitsbewaking' en 'transparantiebevordering'?

DEN HAAG Stoelinga laat aan deze krant weten: ,,De kwestie is nu extra actueel, aangezien twee wethouders in Den Haag moesten vertrekken omdat ze worden verdacht van corruptie en belangenverstrengeling. Ik wil niet zeggen dat hiervan in Amersfoort ook sprake zou zijn. Maar ik wil wel dat we streven naar transparantie. De minister is daar duidelijk over.''

In 2016 verdiende het college in totaal ruim 40.000 euro aan neveninkomsten. Dit bedrag zou zijn teruggestort in de gemeentekas.