• Noëlle Sanders: 'D66 zou vaker een sociaal gezicht moeten laten zien.'

    Gemeente Amersfoort

Noëlle Sanders verlaat D66; 'Meningsverschillen werden te groot'

Het raadslid Noëlle Sanders stapt uit de D66. Ze gaat verder in de gemeenteraad als Lijst Sanders. Sanders (57) was gedurende 26 jaar lid van D66 en ongeveer de helft van die tijd actief in de gemeenteraad. Haar standpunten op gebieden zoals woningbouw en de sociale sector gingen steeds verder afstaan van de partijlijn.

D66 heeft nu nog vijf zetels en behoort niet meer tot de grootste partijen in Amersfoort: VVD, GroenLinks en CDA, die elk beschikken over zes zetels. De coalitie houdt nu 21 van de 39 zetels over en heeft dus nog steeds een meerderheid.

Waarom sloot u zich aan bij D66 in 1993?

,,Ik vond de partij zo'n kwart eeuw terug redelijk alternatief en fris. Ze hadden leuke ideeën zoals het houden van referenda en de gekozen burgemeester. Het politieke stelsel moest op de schop. Er moest meer rechtstreekse participatie van de burger komen, en minder gekonkel in achterkamertjes. Intussen is die inspraak er wel degelijk gekomen, vind ik. We spreken in de Amersfoortse raad over 'starten voor de start' als we met burgers in gesprek gaan bij bijvoorbeeld grote bouwplannen.'' 

En waarom vertrekt u?

,,De standpunten van de partij en die van mij liepen steeds verder uiteen. In Den Haag stemde D66 voor afschaffing van referenda en het leenstelsel. Dat zijn zaken waar ik juist erg aan hecht. Op lokaal niveau ben ik teleurgesteld over de woonmarkt. Ik ben makelaar van beroep. Dagelijks hoor ik van jonge mensen die niet aan betaalbare woningen kunnen komen. De prijzen stijgen de pan uit. Er wordt zomaar drie ton gevraagd voor een simpele tussenwoning!''

Maar er wordt toch veel gebouwd, in het kader van 'Amersfoort Vernieuwt'?

,,Ja, maar dat gaat niet snel genoeg. En de prijzen blijven te hoog. Je kunt als gemeente afspraken maken met corporaties en projectontwikkelaars, om daar iets aan te doen. In andere gemeenten gebeurt dat al. Ik ben blij dat er bij nieuwbouwprojecten 35 procent naar de sociale huur gaat en 20 procent naar mensen met een middeninkomen die willen gaan kopen of huren. Dat voorstel voor de middeninkomens is mijn initiatief geweest. Het kreeg ook een meerderheid in de raad.''

Nog meer meningsverschillen?

,,D66 mag wat meer een sociaal gezicht laten zien. In Den Haag heeft de partij meegewerkt aan bezuinigingen op de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg. Daardoor moeten meer mensen zelfstandig wonen, wat niet altijd lukt. Geregeld hoor je van incidenten waarbij mensen met een psychiatrisch verleden een gevaar zijn voor zichzelf en anderen.''

Rob Molenkamp vertrok dit jaar bij de SP. Zijn eenmansfractie gaat binnenkort Natuurlijk Amersfoort heten. Hebt u al een nieuwe naam bedacht?

,,Daar heb ik nog niet over nagedacht. Voorlopig blijft het bij Lijst Sanders.''

Waar gaat Lijst Sanders zich voor inspannen, de komende tijd?

,,Ik zal geregeld van mij laten horen als het gaat om de woonmarkt. Verder zie ik graag dat er een stadsboerderij komt in Park Schothorst. Op de plek van die boerderij kunnen dan geen woningen verrijzen. Ik wil graag dat er wordt gebouwd. Maar dan niet in dit park waar je kunt recreëren.''

Molenkamp werd bij zijn vertrek beschuldigd van 'zetelroof'. De SP eiste op hoge toon dat hij zijn zetel terug zou geven aan de partij.

,,Ik heb die term 'zetelroof' niet gehoord van D66. De partij heeft wel gevraagd of ik mijn zetel wilde teruggeven. Maar ik kreeg ruim 500 stemmen bij de afgelopen verkiezingen. Vanaf 400 stemmen kun je met voorkeursstemmen in de raad komen. Eerder kreeg ik ruim 800 stemmen. Er is echt een achterban die op mij rekent. Die wil ik niet teleurstellen.''

Was er een moment waarop u dacht als D66'er: het gaat zo niet langer?

,,Er was geen speciaal moment, wel was er een geleidelijk proces. Ik merkte dat ik zo vaak van  mening verschilde van de partij, dat de situatie niet meer werkbaar was; niet voor mij maar ook niet voor de anderen.''