• De Magelhaenstraat in de Kruiskamp; oude flats maken plaats voor nieuwbouw.

    Jeroen de Valk

Parkweelde III: toch tachtig procent sociale huur

AMERSFOORT Een nieuw buurtje in de wijk Kruiskamp mag tóch voor tachtig procent uit sociale huurwoningen bestaan. En: wie vanuit een sloopwoning uit deze wijk moet vertrekken, kan ook aanspraak maken op een nieuwbouwwoning.

Jeroen de Valk

Deze beslissingen werden genomen bij een lang debat in het kader van de 'Algemene Beschouwingen', ofwel de plannen voor de komende drie jaar. De volle raadszaal stemde unaniem voor een motie die was ingediend door DENK en Lijst Sanders.

De twee fracties stelden hierin voor dat de velen die moeten verhuizen vanuit de Kruiskamp ook aanspraak mogen maken op een nieuwbouwwoning. Eerder kon dat nog niet, misschien omdat werd aangenomen dat ze toch twee keer zullen verhuizen: eerst naar een tijdelijke woning, daarna terug naar de oude buurt 'Parkweelde III'.

Maar Tahsin Bülbül (DENK) en Noëlle Sanders (Lijst Sanders) kenden mensen die minder goed ter been zijn én zo snel mogelijk willen verhuizen naar een permanente woning zónder schimmel en gaten in de muur. De nieuwe regeling geldt ook voor wie vanuit een sloopwoning elders moet verhuizen.

'KWETSBARE PERSONEN' In dit woningdebat werden meer besluiten genomen over het nog te verrijzen nieuwbouwbuurtje in de wijk Kruiskamp. Volgens de eerste plannen zouden van de 400 woningen er 320 terechtkomen in de sociale huur. Diverse partijen maakten hier bezwaar tegen; een te grote hoeveelheid 'kwetsbare personen' zou niet goed zijn voor de wijk. 

Dit schoot in het verkeerde keelgat bij bewoners en enkele politici. Moeten bewoners van sociale huurwoningen automatisch worden weggezet als zwak en kwetsbaar? Bovendien zou een wijziging van de plannen tot vertraging leiden, terwijl de behoefte aan betaalbare woningen onveranderd groot blijft.

Een meerderheid koos vóór de bestaande opzet, inclusief tachtig procent sociale huur. Hans van Wegen (BPA) merkte op dat niet de woningen voor problemen zorgen, maar psychiatrische cliënten die hier geacht worden zelfstandig te wonen. Rutger Dijksterhuis (CU) verwees naar landelijke onderzoeken, die uitwijzen dat zo'n hoog percentage sociale huur toch echt verkeerd kan uitpakken.

Ook hoopt Dijksterhuis dat kritiek op bouwplannen niet meer direct in de kiem worden gesmoord. ,,Het bouwen gaat hier van snel, snel, veel, veel. Laten we blijven nadenken.''