• Parkeerplannen voor het Bergkwartier met bestaand (groen) en gepland (geel) vergunningparkeren.

    Gemeente Amersfoort

Plan: uitbreiden vergunningparkeren in Bergkwartier

AMERSFOORT De gemeente stelt voor om het vergunningparkeren uit te breiden in het Bergkwartier. Verkeerswethouder Hans Buijtelaar denkt daarbij aan onder meer de Prins Frederiklaan, de Huijgenslaan, de Koningin Sophialaan en de Tesselschadelaan. Het is geen wild idee, want volgens de wethouder hebben bewoners van deze lanen zelf aangegeven behoefte te hebben aan het invoeren van vergunningparkeren.

Jeroen de Valk

De buurt zou kampen met parkeeroverlast en na een onderzoek bleek dat daar inderdaad sprake van is. Er wordt tevens hinder ondervonden van zoekverkeer dat, gecombineerd met de schoolgaande jeugd op de fiets, voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

De wethouder schrijft dit in een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst op maandag 30 september, vanaf 17.00 uur in de Eenhoorn tegenover het Centraal Station.

Dankzij vergunningparkeren blijven straten verschoond van geparkeerde auto's van mensen die in de wijk zelf niets te zoeken hebben; het kan in dit geval gaan om bijvoorbeeld mensen die in de binnenstad werken of met het spoor verder willen reizen.

WATERBEDEFFECT In de laatste jaren zorgden parkeerperikelen geregeld voor verhitte gemoederen in de raadszaal. Wijkbewoners betoogden dat automobilisten uitwijken naar straten die nét buiten een vergunningsgebied vallen; het zogenaamde 'waterbedeffect'. Zo verplaatsen de problemen zich. Herhaaldelijk werd ook de klacht gehoord dat de burger zou worden overvallen door parkeermaatregelen. Vandaar dat er een bijeenkomst wordt gehouden voor bewoners en bedrijven uit de genoemde straten.

Er waren ook zorgen over de bereikbaarheid voor zorgverleners. Het college schrijft dat wie werkzaam is als arts of thuiszorger een parkeervergunning voor hulpverleners kan aanvragen. Wie mantelzorg ontvangt, kan voor de mantelzorgers een vergunning regelen; hierop mogen maximaal vier kentekens staan.

Het vergunningparkeren behelst dat parkeren alleen is toegestaan met een vergunning op maandag tot en met zaterdag, van 9.00 tot 20.30 uur. Voor bewoners van het soms ruim opgezette Bergkwartier is het van belang te weten dat wie al beschikt over een eigen parkeergelegenheid - denk aan een oprit of garage - in principe geen vergunning krijgt voor een eerste auto.