• Naoorlogse flats in de Magelhaenstraat; een deel wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.

    Jeroen de Valk

Politiek en bewoners: 'Zo snel mogelijk sloop en nieuwbouw in Kruiskamp'

AMERSFOORT De gemeente wil 240 woningen laten slopen, waarna op dezelfde plek 400 woningen kunnen worden gebouwd. Het betreft een deel van de wijk Kruiskamp, die al geleidelijk wordt  vernieuwd. Het gaat om 224 flatwoningen aan de Magelhaenstraat en de omgeving daarvan en 16 grondgebonden woningen - zeg maar: rijtjeshuizen - aan de Leif Eriksonsstraat.

Jeroen de Valk

Het project heet 'Parkweelde 3' en moet zorgen voor een aanmerkelijke verbetering van de wijk. De woningen zijn naar de huidige normen te klein en kampen veelal met vocht en schimmel. De piepkleine laagbouwwoningen dateren van de jaren twintig en dertig, de flats van vlak na de Tweede Wereldoorlog.

In de raadszaal waren de gemeenteraad en de aanwezige bewoners vrijwel unaniem: de sloop en de nieuwbouw moeten zo snel mogelijk plaatsvinden. Toch werd er wat gemopperd. De woningen kampen met achterstallig onderhoud. Moet daar niet iets aan worden gedaan, zolang de sloop op zich laat wachten? Bewoners leven ook in onzekerheid aangezien ze zeggen niet te weten wanneer ze moeten verhuizen, en of er wel een passend alternatief wordt gevonden.

SOCIALE HUUR De nieuw te bouwen woningen zullen in ieder geval aansluiten bij de bestaande bebouwing. Ze krijgen drie tot zes 'woonlagen'; de hoogste flats zijn gepland aan de Ringweg Kruiskamp.  Zodoende zal van uitgesproken hoogbouw - altijd een heikel punt voor omwonenden - geen sprake zijn.

De huurprijzen zullen niet bijzonder stijgen, zo is de verwachting. Wooncorporatie De Alliantie wil dat maar liefst tachtig procent van de huizen beschikbaar komt voor de sociale huur. Dit betekent dat ze minder gaan kosten dan 720 euro per maand. De overige twintig procent wordt gebouwd voor het 'middensegment'; de huishoudens die net iets meer verdienen. Voor beide doelgroepen is het thans moeilijk om in Amersfoort aan geschikte woonruimte te komen.

URGENTIELIJST 'Parkweelde 3' moet in drie etappes tot stand komen. Essentieel daarbij is, of de huidige bewoners instemmen met de geplande sloop. De Alliantie zegt al sinds 2017 hierover in gesprek te zijn met de wijk. Het eerste deel van het plangebied dat tegen de grond zou gaan, zijn de woningen ten oosten van de Vasco da Gamastraat. Van de huidige bewoners heeft 87 procent aangegeven bij een 'draagvlakmeting' in te stemmen met de sloop.

Uiterlijk twaalf maanden voor het begin van die sloop komen de vertrekkers op een urgentielijst, zodat ze met spoed in aanmerking komen voor vervangende woonruimte. Ze krijgen ook voorrang als ze willen terugkeren naar hun oude wijk. Indien ze natuurlijk twéé keer willen verhuizen.

De sloop van de eerste fase is vooralsnog gepland voor het eerste kwartaal van 2021. De sloop van fase twee en drie vindt plaats in het eerste kwartaal van 2023 en begin 2025.

De risico's van het project komen voor rekening van De Alliantie, maar de gemeente zorgt voor een financiële bijdrage van 7200 euro per woning.