• Cultuurwethouder Fatma Koser Kaya.

    Gemeente Amersfoort

Raad stemt unaniem in met extra miljoenen voor cultuur

AMERSFOORT De gemeenteraad stemt unaniem in met een voorstel om een aantal culturele instellingen extra te steunen. Het gaat om een incidentele bijdrage van twee miljoen en vervolgens jaarlijks nog eens een miljoen, bovenop de bestaande subsidie. De bijdrage moet wel worden verdeeld onder de 'zeven basisinstellingen' van de stad.

Jeroen de Valk

Wethouder Willem-Jan Stegeman liet eerder bij de raadsvergadering weten dat de stad alweer moet bezuinigen, onder meer als gevolg van stijgende zorgkosten. Hij wil echter de cultuur ontzien, omdat die na een jarenlange kaalslag een achterstand heeft in te halen.

De 'basisinstellingen' zijn de theaters Flint en De Lieve Vrouw, poppodium Fluor, Bibliotheek Eemland, Holland Opera, Scholen in de Kunst en de museumkoepel Amersfoort in C. Deze laatste instelling staat weer voor drie musea: Flehite, het Mondriaanhuis en Kunsthal KAdE.

WIJKMUSEUM Het cultuurplan werd wel voorzien van een aantal moties. Een ervan betreft het Wijkmuseum Soesterkwartier; de SP drong aan op een structurele subsidie van vijfduizend euro per jaar. De motie werd ook al unaniem aangenomen. Cultuurwethouder Fatma Koser Kaya liet weten dat het Wijkmuseum in de komende twee jaren zelfs 7500 zou mogen krijgen, zodat er een bedrijfsplan kan worden gemaakt.

Een riante meerderheid - 37 voor, 2 tegen - kreeg een voorstel om poppodium Fluor te behoeden voor klachten over geluidsoverlast. Rond Fluor worden woningen gebouwd. Een interne plek voor laden en lossen kan veel geluidshinder voorkomen. De gemeente zal vragen of de projectontwikkelaar de kosten daarvan voor zijn rekening wil nemen.

RIETVELDPAVILJOEN Met een krappe meerderheid werden nog eens twee moties aangenomen: een van de VVD waarin werd gevraagd om een onderzoek naar de toekomst van het Rietveldpaviljoen. Daarbij zou een 'commerciële invulling' ook tot de mogelijkheden moeten behoren. In een andere aangenomen motie riep de VVD de 'bevoorrechte' basisinstellingen op om meer te gaan samenwerken met de  niet-gesubsidieerde culturele instellingen.

Die basisinstellingen voelen zich vooralsnog niet erg bevoorrecht. Het directieoverleg van de instellingen schreef in een open brief dat de extra steun wordt gezien als een 'genereus gebaar', maar dat er moet worden gewaakt voor al te veel enthousiasme. Op de instituten is namelijk in de laatste jaren stevig bezuinigd; gemiddeld 25 procent. Dit heeft geresulteerd in 'fragiele organisaties met uitgedunde teams, achterstallig onderhoud en uitgestelde investeringen'. Dat de basisinstellingen nog fatsoenlijk functioneren is vooral te danken aan 'de gepassioneerde inzet van hardwerkende medewerkers en vrijwilligers'.

ELLEBOOGKERK Volgens de directies kunnen plannen voor een eventueel nieuw museum beter worden uitgesteld tot de bestaande musea weer wat 'vlees op de botten' hebben. Eérst moet er een inhaalslag worden gemaakt. Een extern onderzoek adviseerde ook al om voorlopig van een nieuw museum af te zien.

Er wordt wel gestudeerd op mogelijkheden om weer te gaan exposeren in de Elleboogkerk, die anders maar leeg staat. Daarbij wordt ook gedacht aan het gigantische Collectie Centrum Nederland in Vathorst, waar momenteel aan wordt gebouwd. Hier kunnen 675.000 kunstwerken worden opgeslagen.