• Drie leidinggevenden van Scholen in de Kunst op het dak van het Eemhuis; vanaf links Anton Groot, Niels Veenhuijzen en Glenn ter Veer.

    Jeroen de Valk

Scholen in de Kunst reageert op kritiek 'bodemloze put'

AMERSFOORT Scholen in de Kunst is geen peperdure muziekschool die geld over de balk gooit, maar een 'expertisecentrum' dat zich inzet voor 'cultuureducatie en -participatie' in de breedste zin van het woord. Uiteindelijk profiteren tienduizenden Amersfoorters hiervan, onder wie velen die anders niet snel met kunst in contact zouden komen. Het instituut doet dit alles ondanks de drastische bezuinigingen van enkele jaren terug.

Jeroen de Valk

Dit zeggen leidinggevenden van de educatieve instelling. Zij reageren hiermee op felle kritiek van enkele particuliere muziekscholen in de gemeenteraad. De zelfstandige muziekondernemers waren op 3 september naar de raadszaal gekomen om kritiek te leveren op de subsidiëring van Scholen in de Kunst.

Die kritiek was niet mals. William van de Groep (Muziekschool Amersfoort) betoogde dat de gemeente geld over de balk gooit door Scholen in de Kunst te subsidiëren. De particuliere muziekscholen zouden hetzelfde bieden voor een lager tarief en vooral: zonder subsidie. Van de Groep overhandigde de voorzitter van de raadsvergadering een lek en leeggelopen balletje als symbool voor de financiële situatie van Scholen in de Kunst: hoeveel lucht je er ook in blaast, de bal loop steeds weer leeg.

20.00 LEERLINGEN Drie leidinggevenden van Scholen in de Kunst kwamen bijeen voor deze krant voor een reactie: directeur Niels Veenhuijzen, Glenn ter Veer, hoofd Kunsteducatie en Talentonwikkeling en Anton Groot, hoofd Locaties en Platform Amateurkunst.

Veenhuijzen: ,,Scholen in de Kunst zet zich in voor kunsteducatie in de breedste zin van het woord. We zijn veel meer dan een gemeentelijke muziekschool, ook al is een deel van onze organisatie er uit voortgekomen. We stimuleren cultuuronderwijs op basisscholen en het middelbaar onderwijs. Zo'n twintigduizend leerlingen in Amersfoort en omstreken hebben kunst op hun curriculum, dankzij de steun en expertise van Scholen in de Kunst.''

Maar daar blijft het niet bij. ,,We ondersteunen zo'n 140 verenigingen voor amateurkunst in de stad. We houden ons daarnaast op bescheiden schaal bezig met kunst in de zorg; we organiseren activiteiten voor bij voorbeeld ouderen met dementie en kinderen met een beperking.''

LAAGDREMPELIG Tot de vele activiteiten behoort ook de laagdrempelige 'School voor talent' op elke zaterdag. Deze 'school' is voor eenieder toegankelijk voor een bescheiden tarief, zij het wel na een auditie.  

In de periode 2012 - 2014 heeft de gemeente in totaal één miljoen bezuinigd op Scholen in de Kunst, vertelt Anton Groot. ,,We moeten het sindsdien doen met 25 voltijdbanen minder. Een derde van het personeel werd ontslagen.''

Bij al deze bezuinigingen werden de lessen zoveel mogelijk behouden in de eigen onderkomens: het Eemhuis aan het  Eemplein, Icoon in Vathorst en een vestiging in Hoogland. Veenhuijzen: ,,De cursussen in de vrije tijd zijn voor het grootste deel kostendekkend. De subsidie gaat nu vooral naar de andere activiteiten. En natuurlijk naar de huisvesting, waaronder de huur van het Eemhuis. We hebben hier onze intrek genomen op verzoek van de gemeenteraad.''

KENNISUITWISSELING De huisvesting wordt waar mogelijk gedeeld met derden, waaronder een vooropleiding voor theater  (Eemhuis) en een voor dans en musical (Icoon). Veenhuijzen overweegt om met deze scholen en andere aanbieders nog meer de handen ineen te slaan als het gaat om zaken als kennisuitwisseling, promotie en marketing. De instituten zouden van elkaars menskracht en expertise kunnen profiteren bij gezamenlijke projecten zoals een musical voor kinderen met een beperking.

Veenhuijzen: ,,Wij willen daarbij graag het voortouw nemen. Onze missie is dat deelname aan kunst voor iedereen mogelijk moet zijn. We geven al danscursussen aan mensen met een psychiatrische aandoening in Zon & Schild. In de woonzorgcentrum St. Pieters en Bloklands praten met ouderen met dementie aan de hand van bijzondere foto's.'' Groot weet te melden dat een orkest van Scholen in de Kunst enkele keren optrad in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.  

CAO KUNSTEDUCATIE Veenhuijzen betitelt al zijn kunstvakdocenten eerbiedig als 'kunstprofessionals'. Ze verdienen een degelijk honorarium en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, al helemaal sinds ze 'een tik hebben gekregen door de crisis'. Hoewel kunst een bescheiden percentage inneemt van de gemeentelijke budgetten, wordt het toch vaak weggezet als 'een dure hobby'.

De directeur betreurt het dat de kritiek van de particuliere muziekscholen dit vooroordeel weer leek te bevestigen. ,,Gelukkig ziet de overheid het belang. Er is een cao Kunsteducatie en een 'Fair Practise Code' waarmee op de honorering in deze sector wordt toegezien.''