• Het oude schoolgebouw, in afwachting van sloop.

    Jeroen de Valk

School maakt plaats voor zestig woningen

AMERSFOORT Op de plek van een oude school komen waarschijnlijk zo'n zestig woningen. De gemeente heeft vergevorderde plannen om projectontwikkelaar Schoonderbeek BV toestemming te geven voor de bouw hiervan op een terrein aan de Matthijs Vermeulenstraat.  Nu bevindt zich hier een schoolgebouw dat nog even 'anti-kraak' wordt bewoond, in afwachting van sloop.

Jeroen de Valk

De locatie in de wijk Randenbroek kan worden gecombineerd met een aangrenzend perceeltje dat eigendom is van de gemeente, maar jarenlang aan de school werd verhuurd. Bij elkaar zou dan genoeg ruimte ontstaan voor zestig woningen: acht 'grondgebonden' huizen met twee bouwlagen en een kap, en drie flats: twee met vier bouwlagen en één met zes lagen.

Het voorstel komt op 3 september, direct na het zomerreces, ter tafel bij de raadsvergadering. De kans is groot dat de gemeenteraad instemt, aangezien de helft van de 52 appartementen voor de sociale huur zal worden gebouwd. De raad nam in 2017 een voorstel aan waarin projectontwikkelaars worden verplicht om 35 procent van nieuwbouwprojecten voor de sociale huur te reserveren. In dit geval gaat het om 43 procent, wat dus ruim daar boven ligt.

MBO AMERSFOORT Er moet bovendien haast worden gemaakt met de woningbouw. Tot en met het jaar 2030 moeten er 13.000 nieuwe woningen worden gerealiseerd in Amersfoort, zo besloot de gemeente enkele jaren terug. Dit komt neer op een gemiddelde van duizend woningen per jaar.

Op de plek was een afdeling van MBO Amersfoort gevestigd. In het najaar van 2018 werd de school verlaten en leeg opgeleverd.

Teneinde omwonenden niet te overvallen, zijn er drie bijeenkomsten met de buurt geweest. Aan de hand daarvan werden de plannen enigszins aangepast. Omwonenden willen hun privacy behouden en vroegen daarom om een grotere afstand tot de bestaande bebouwing.

ZES BOUWLAGEN Die afstand gaat er ook komen. Echter: aangezien hierdoor een kleiner bouwoppervlak overblijft, moet er in de hoogte worden gebouwd. Om toch voldoende woningen te kunnen creëren, krijgt één van de appartementencomplexen zes bouwlagen. Daarmee wordt de flat aanmerkelijk hoger dan het oude schoolgebouw, waarvan de hoogte te vergelijken is met drie á vier bouwlagen. Dankzij de 'compacte' bouw krijgt de buurt daar wel - behalve privacy - meer groen voor terug.

Een monumentale eik op het terrein mag blijven staan; de nieuwe bebouwing wordt er omheen gepland. Daar zullen GroenLinks en Groep Molenkamp tevreden over zijn. Na herontwikkeling zal het terrein naadloos aansluiten bij een naastgelegen plantsoen, dat ook wel als trapveldje wordt gebruikt.

PARKEERPLAATSEN De hekken verdwijnen, en voor voetgangers en fietsers ontstaat een doorgaande route naar de Hogeweg. Naast het nodige groen komen ook parkeerplaatsen op de locatie. Het is de bedoeling dat er genoeg parkeerruimte komt voor bewoners en hun bezoekers, zodat elders geen parkeeroverlast ontstaat.

De gemeenteraad ziet graag dat er ook wordt gebouwd voor de middeninkomens: huishoudens die een huur kunnen betalen van globaal 700 tot 1000 euro per maand. Zij komen hier nauwelijks aan bod. Dit project werd echter te lang geleden gepland om hier nog verandering in aan te brengen, zo betoogt het college in een toelichting.