• Achter menig raam in de omgeving wordt met deze poster geprotesteerd tegen grootschalige woningbouw in Park Schothorst.

    Jeroen de Valk
  • Hielke Zantema, woordvoerder van de actiegroep Behoud Park Schothorst.

    Jeroen de Valk

Voorstel: stadsboerderij en zorgwoningen in Park Schothorst

AMERSFOORT Bouw geen flats in Park Schothorst maar een boerderij en enkele kleinschalige 'zorgwoningen'. Zo wordt dit park, 'de groene long van Amersfoort', in stand gehouden. Er is bovendien in Amersfoort veel vraag naar woningen voor mensen met een fysieke beperking.

Jeroen de Valk

Dit stelt Noëlle Sanders (Lijst Sanders) voor in een motie die op 14 januari in behandeling zal worden genomen. Sanders vertrok onlangs bij D66, onder meer omdat ze tégen grootschalige woningbouw in het park is. Sanders denkt aan een 'stadsboerderij': een boerderij met milieuvriendelijke landbouw, educatieve activiteiten en verkoop van streekproducten.

Ze heeft al iemand op het oog om zo'n stadsboerderij te runnen: Wytze Nauta. Hij is onder meer betrokken bij de Eemweide Boerderij in Soest, waar kippen op een diervriendelijke manier worden gehouden.

Interessant detail: Sanders kwam al in 2013 met het voorstel om hier een stadsboerderij te realiseren. De motie werd aangenomen maar nooit uitgevoerd. De locatie is het perceel van de in 2010 afgebrande Eemforsboerderij. Het ligt sindsdien braak en is tijdelijk in gebruik als opslagplaats van de sociale werkvoorziening Amfors.

WOONTORENS De kwestie is actueel, aangezien de gemeenteraad overweegt hier enkele woontorens met in totaal zestig appartementen te laten neerzetten. De actiegroep Behoud Park Schothorst is hier absoluut tegen. Woordvoerder Hielke Zantema legde onlangs uit in deze krant dat zijn standpunt zou worden gedeeld door duizenden omwonenden.

Bij een recente inloopbijeenkomst in het Groene Huis van het CNME (Centrum voor Natuur- en Milieu-Educatie) konden buurtbewoners in gesprek treden met de politiek. Sanders merkte daarbij dat ze op steun kan rekenen van PvdA, Amersfoort2014, Lijst Molenkamp, SP en BPA.

Het college betoogde eerder dat het braakliggende terreintje en weinig florissant uitziet; waardevolle natuur is er niet te vinden. Het perceel was ooit bebouwd. Wat Sanders en de actievoerders betreft, mag hier wel iets worden gebouwd, maar dan niet veel groter dan de voormalige Eemforsboerderij.

Zantema schrijft aan deze krant dat hij de bijeenkomst als een triomf beschouwt. ,,Er waren vele honderden Amersfoorters op afgekomen, het Groene Huis stond bomvol. Het werd nog eens duidelijk dit niet zomaar een protest is van een paar boze omwonenden.''