• Noëlle Sanders (midden) voerde een van haar eerste debatten als onafhankelijk raadslid.

    Jeroen de Valk

Wooncorporaties verdedigen verkoop betaalbare huurwoningen

AMERSFOORT Wooncorporaties moeten met enige regelmaat huurwoningen verkopen; woningen voor de gemiddelde en de lagere inkomens. De verkoop is noodzakelijk om voldoende inkomsten binnen te halen. Dankzij die inkomsten kunnen nieuwe woningen worden gebouwd, zoals de gemeente wil. Ook 'liberalisatie' - woningen niet meer reserveren voor een bepaalde inkomensgroep - zorgt voor de broodnodige inkomsten.

Jeroen de Valk

Dit zei Joan van der Burgt, directeur van wooncorporatie De Alliantie in de regio Amersfoort. Zij gaf met een uitgebreid betoog inzage in de financiën, tevens namens de corporaties Portaal en Omnia Wonen. Van der Burgt benadrukte dat inkomsten ook nodig zijn voor ambities op het gebied van duurzaamheid. In de afgelopen drie jaren hebben de corporaties 3000 woningen aangepakt, zodat zij co2-neutraal werden. Tot aan het jaar 2024 volgen nog eens 5000 woningen.

Het lijkt, kortom, een hele klus om een wooncorporatie financieel gezond te houden. In de business gaan miljarden om. Valt een corporatie om, dan volgt 'verscherpt financieel toezicht' van hogerhand, waarna er geruime tijd weinig of niets meer kan worden ondernomen. Het verkopen van betaalbare huurwoningen is een heikel punt, echter: ,,Het blijven wel huizen waarin Amersfoorters terecht kunnen.''

VAKTERMEN EN GRAFIEKEN Het betoog ging gepaard met vaktermen zoals 'beleidsvoorwaarden', 'kritische kengetallen' en 'lening-portefeuilles'.  Ook waren er veel grafieken te zien. Ivo Beekers (VVD) en Noëlle Sanders (Lijst Sanders) leken wel degelijk te begrijpen waar het over ging. Zij zijn dan ook respectievelijk accountant en makelaar van beroep. Het was overigens voor Sanders een van haar eerste debatten sinds haar vertrek uit D66. 

Zij en anderen probeerden het betoog van Van der Burgt wat concreter te maken door vragen te stellen. Onder welke voorwaarden worden sociale huurwoningen verkocht? Als die eenmaal zijn verkocht, hoeveel nieuwbouwwoningen komen er dan voor in de plaats? Wat gaan de corporaties hierover afspreken met de gemeente, en worden die afspraken 'boterzacht' of kun je daarvan op aan? Beekers vroeg: ,,Hoe groot is de pot met geld voor Amersfoort?'' Dit werd niet duidelijk.   

Hoe nu verder? Wethouder Menno Tigelaar gaat in gesprek met de corporaties. Er volgt op verzoek van enkele raadsleden een leerzame 'raadsacademie', om de materie te kunnen doorgronden. Weer later schuiven raadsleden aan bij nog eens een oriënterende ronde. Wanneer de besluiten worden genomen, is nog niet duidelijk.