• Accent & Trivium College

Praktijkonderwijs Accent en Trivium samen verder

AMERSFOORT Praktijkonderwijs Accent en Praktijkonderwijs Trivium College gaan vanaf 1 augustus 2018 samen verder als één school. De besturen van beide scholen, Meerwegen scholengroep en Stichting Onderwijsgroep Amersfoort, hebben hiervoor een intentieovereenkomst getekend. Zo ontstaat één sterke school waar goed en gevarieerd praktijkonderwijs voor de lange termijn gewaarborgd is.

De scholen, beide gevestigd aan de Wiekslag in Amersfoort, werken al een langer samen. De directeuren zijn enthousiast over het samengaan. Jan van Heerikhuize, vestigingsdirecteur Accent: „Het is een logische volgende stap. Onze teams zijn het afgelopen jaar al veel samen opgetrokken en staan volledig achter dit besluit. Als je in één gebouw leeft, is er natuurlijk afstemming over organisatorische zaken. Maar de leerkrachten kijken ook gezamenlijk naar de ontwikkeling van het onderwijs en de beide managementteams vergaderen al geregeld samen. We gaan nu van voordeurdelen naar echt samenwonen." Jan Nijhof, directeur Trivium College: „Samen hebben we meer te bieden: een breder aanbod en een steviger organisatie. Dat is goed nieuws voor de leerlingen in het praktijkonderwijs, omdat er zo meer kansen ontstaan om aan hun individuele behoefte tegemoet te komen."

BESTUUR De school blijft onder de verantwoordelijkheid van beide besturen vallen. De komende maanden worden de details van de samenwerking zowel in de school als op bestuurlijk niveau verder ingevuld. Uitgangspunt is daarbij dat er een bestuurlijk en organisatorisch model komt dat recht doet aan de identiteit van beide scholen en hun doelgroepen. „Deze stap is niet uit nood geboren. We doen dit niet omdat het moet, maar omdat het kan," aldus Joost Kentson, voorzitter college van bestuur Meerwegen scholengroep. Kobus de Boer, voorzitter college van bestuur Stichting Onderwijsgroep Amersfoort: „Het is een organisch proces, dat in de praktijk al in gang is gezet. Voor alle partijen voelt het logisch: twee goede scholen werken samen om nog beter te worden."

Welke naam er volgend jaar op de gevel staat, is nog niet bekend. De naam zal duidelijk worden wanneer over een paar maanden de werving van nieuwe leerlingen als één school wordt ingezet.