Presentatie biomassaketel in De Nieuwe Stad

AMERSFOORT Iedereen is bekend met duurzame energie opwekkers zoals zonnecollectoren en windmolens, maar minder bekend is een biomassaketel. Deze manier van duurzame energie produceren wordt gebruikt om een groot deel van de Prodentfabriek in De Nieuwe Stad te voorzien van warmte. Tijdens de Open Dag op de Dag van de Duurzaamheid kan iedereen de deze nieuwe energiebron bekijken.

Arjan Klaver

De biomassaketel draait op onder andere houtsnippers, resthout, snoei- en groenafval en mest: ook wel biomassa genoemd. Het rest- en snoeiafval wordt via een luik in de grond aangevoerd en verbrand in de ketel. Met de hierdoor opgewekte energie wordt water verwarmd. Het hete water wordt door de leidingen gepompt en houdt zo de gebouwen warm.

Onder andere poppodium De Kelder, MBO Amersfoort en vele andere ondernemers in de Prodentfabriek zijn aangesloten op deze bijzondere, duurzame verwarming.

Op zaterdag 10 oktober kan iedereen tussen 12:00 en 14:00 deze biomassaketel in werking zien tijdens de Dag van de Duurzaamheid. Om 12:30 en 13:30 zijn er korte presentaties over de werking en mogelijkheden van de duurzame ketel.