• Veel Amersfoorters willen een bijdrage leveren aan duurzaamheid.

    Arjan Klaver

Presentaties en speeddates tijdens EnergieMeetup

AMERSFOORT Burgerparticipatie, co-creatie, samen voor de wijk, de kracht van de burger. Veel Amersfoorters zijn op een bepaalde manier onderdeel van een lokaal initiatief op het gebied van duurzame energie. Het kan gaan om energiebesparing, opwekking van groene stroom zijn of juist een idee rondom het delen van mobiliteit. En dat is allemaal te zien en te horen tijdens de Amersfoortse EnergieMeetup die vandaag, ‪10 mei, van start gaat.

Arjan Klaver

Amersfoort kent veel duurzame initiatieven verspreid over de wijken, zoals bijvoorbeeld in uitleggebied Nieuwland. Daar is een aantal bewoners bezig met het uitwerken van het project Duurzaam Nieuwland om een eigen woning aan te passen met meer comfort en een gezond binnenklimaat, deels betaald door de besparing op de energiekosten.

SOESTERHOF In het Soesterkwartier zijn diverse acties die geleid hebben tot aanzienlijke besparingen, van bijvoorbeeld 30 procent minder energiekosten en zonnecollectoren op de daken van twee basisscholen, gasvrije jaren-dertig of 'nul-op-de-meter' woningen, optimalisatie acties in de centrale verwarming van huizen, tot en met een beeldkwaliteitsplan voor de duurzame buurt in oprichting: Soesterhof.

Ook het delen van elektrische auto's heeft de aandacht. Ook worden groene terreinen met elkaar verbonden en functies daarvoor toebedacht door de werkgroep Groene Spoor. En dit is allemaal gerealiseerd door Vereniging Duurzaam Soesterkwartier, een initiatief van en voor betrokken bewoners uit dit stadsdeel van Amersfoort die zich op constructieve wijze door middel van samenwerking inzetten voor een betaalbare energierekening en duurzame maatregelen.

KENNIS DELEN Een vereniging ook die via de eerste editie van Amersfoortse EnergieMeetup de kennis en ervaring met anderen wil delen met andere wijkinitiatieven op dit vlak. Organisator Fokke de Jong: ,,Met Duurzaam Soesterkwartier hebben we al veel wielen uitgevonden, die willen we graag delen. En we zoeken ook weer naar nieuwe kennis, over financiering en verduurzaming van huurwoningen bijvoorbeeld. De tijd is nu rijp om de lokale initiatieven uit te breiden naar een stadsbrede ontwikkeling. En dat is door bundeling van krachten om op een hogere trede van de duurzaamheidsladder te willen staan.

Bewonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties, commerciële aanbieders in de energietransitie, financiële dienstverleners, gemeente Amersfoort en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom op de Amersfoortse EnergieMeetup dat op woensdagavond 10 mei om 19.30 uur in het Groene Huis in Park Schothorst wordt georganiseerd. Er is volop gelegenheid voor presentaties en speeddaten. En dat geldt ook voor het netwerken. Op deze wijze willen we straks een bijdrage leveren aan onder meer de doelstellingen van Amersfoort om in 2030 CO2 neutraal te kunnen functioneren. Ook belangrijk: samenwerken leidt tot meer contact in de buurt. Het versterken van de sociale cohesie levert werk op. Van burgerkracht tot ondernemerskracht.

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. Vrijwillige bijdrage is uiteraard altijd welkom."