• Arjen Gerritsma/Graphic Sound
  • Arjen Gerritsma/Graphic Sound
  • Arjen Gerritsma/Graphic Sound

Prinses Margriet te gast bij jubilerend UVV

AMERSFOORT Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet, beschermvrouwe van de UVV Nederland, was gisteren te gast op het 70-jarig jubileum van de UVV Nederland. Dit werd gevierd in de Eenhoorn en werd bijgewoond door circa 300 UVV-vrijwilligers uit heel Nederland.

Ella Vogelaar, voorzitter Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, burgemeester Lucas Bolsius en rolstoeltennisster Esther Vergeer schaarden zich in de rij van sprekers. Victor Mids, arts en illusionist en bedenker van het tv-programma Mindf*ck, verzorgde 's middags een optreden. De UVV afdeling Amersfoort, die 65 jaar bestaat, was logistiek nauw betrokken bij de ontvangst van de vele vrijwilligers.

Prinses Margriet zei in haar toespraak: ,,Ooit ben ik dankzij het Rode Kruis als adviseur betrokken geraakt bij de Unie. Er waren veel raakvlakken tussen beide organisaties. Sinds het overlijden van mijn moeder mag ik bovendien uw beschermvrouwe zijn. Uw lustrum valt altijd samen met het herdenken/vieren van het einde van de Tweede Wereldoorlog, dat voor de UVV juist een begin betekende. Meebouwen aan een nieuwe toekomst, gaten vullen waar mensen in de knel waren gekomen. De UVV is eigenlijk een oorlogskindje maar ondanks zeven maal tien kaarsjes nog fit en springlevend. En nog steeds heel erg nodig in een maatschappij die in toenemende mate afhankelijk is van vrijwilligers. Het komt mij voor dat er vandaag de dag wel erg makkelijk over vrijwilligers wordt gesproken; alsof je die voor het oprapen hebt en er ongebreideld een beroep op kan worden gedaan. Als er behoefte en zelfs gebrek is aan vrijwilligers, moet men voor hen ook mogelijkheden scheppen; moet men dat werk ook faciliteren. De UVV heeft haar leden altijd ondersteund en juist daarmee ook voorkomen dat vrijwilligers worden 'uitgebuit', om het maar eens heel sterk uit te drukken."