• Boze burgers in de raadszaal bij een debat over betaald parkeren.

    Jeroen de Valk

Proef: betaald parkeren in woonwijken

AMERSFOORT De gemeente Amersfoort gaat als proef in enkele gebieden betaald parkeren invoeren. Het gaan om woonwijken waar al vergunningparkeren bestaat, maar waar de parkeerplaatsen overdag vaak leeg staan.

Jeroen de Valk

De gemeenteraad besloot hiertoe met een krappe meerderheid: 21 stemmen voor, 16 tegen. De vergadering was lang en werd soms verstoord door applaus, gejoel en gestamp vanaf de publieke tribune. Parkeerperikelen lijken immers altijd voor verhitte gemoederen te zorgen.

Bij gebleken succes wordt geleidelijk in alle buurten rond de oude binnenstad betaald parkeren mogelijk gemaakt. De overdag leeg staande plekken kunnen dat worden bezet door winkelend publiek, bezoekers van musea en bedrijven en patiënten van artsen.

Daar zit echter menige bewoner van deze 'schil' rond het centrum niet op te wachten. Wat hen betreft werkt het huidige systeem perfect: vergunningen voor bewoners en een digitale bezoekersregeling voor wie zij willen ontvangen.

'OPLOSSING ZOEKT PROBLEEM' De ophanden zijnde parkeermaatregelen zien zij vooral als, zo zei Menno Fousert (Amersfoort2014) instemmend: ,,Een oplossing waar met alle macht een probleem bij wordt gezocht.'' Ze vrezen overlast van automobilisten die er niets te zoeken hebben, uitstoot van uitlaatgassen en gevaarlijke situaties voor spelende kinderen.

Het college benadrukt dat het dergelijke overlast kan verminderen, onder meer door in te voeren dat een betalende parkeerder ergens maar een paar uur mag staan. Ervaringen in andere middelgrote steden zouden hoopgevend zijn. De extra bezetting van parkeerplekken is naar verwachting niet hoger dan twee, drie procent. 

SPEELPLEKKEN Wethouder Hans Buijtelaar somde meer argumenten op: ,,We willen efficiënt gebruik maken van de openbare ruimte. De parkeergarages zijn voor sommige mensen te ver weg.'' Dat de gemeente er ook nog wat verdient, kan volgens hem ook geen kwaad. De raad nam wel een motie aan waarin werd verzocht de parkeeropbrengsten ten goede te laten komen aan meer groen en speelplekken in de wijken.  

Bij elke parkeer-vergadering in de afgelopen jaren was de publieke tribune afgeladen. Na een delegatie uit de wijk Bekenstein, begin deze maand, kwam op 16 april - ondanks voetbal op de tv - een ruime  vertegenwoordiging van alle 'schil'-bewoners naar de gemeenteraad.

STATIONSGEBIED Daarbij waren ook bewoners van een fors stadsdeel dat in parkeertaal 'B1' heet: het stationsgebied - tussen de Kersenbaan, de Barchman Wuytierslaan en de Doctor Abraham Kuyperlaan - en de aangrenzende buurt rond de Appelweg. Hier gaat de gemeente als eerste starten met een proef: een combinatie dus van het bestaande vergunningparkeren met het nieuwe betaald parkeren. De proef moet hier in 2020 ingaan.

Bij voldoende succes volgen in 2021 de wijken B2, B3 en B6, ofwel: de noordelijke gedeelten van het Vermeerkwartier en Randenbroek. In 2022 zijn het Gildenkwartier en delen van de Kruiskamp en het Soesterkwartier aan de beurt.

Maar, nogmaals, de proef in B1 blijft een proef, en na het afblazen van dit alles vervalt ook het resterende budget dat voor de  operatie nodig is. Dat budget zou in totaal een kleine anderhalf miljoen bedragen voor nieuwe parkeerautomaten, vervanging van de oude en zaken zoals 'aanbesteding, projectbegeleiding, bebording en communicatie'. Dat laatste zal hard nodig zijn om - ongeacht de bevindingen - met de bewoners in gesprek te blijven.