• AS Media

Proef met sensoren voor meten luchtkwaliteit

AMERSFOORT In oktober start de gemeente een proef om met sensoren luchtkwaliteit te meten. In totaal plaatst de gemeente vijf sensoren die aan lantaarnpalen komen te hangen. De sensoren komen langs drukke wegen of op plekken in een woonwijk.

De sensoren zijn grijze kasten die stikstofdioxide (NO2) en twee soorten fijnstof (PM10 en PM2,5) meten. De gemeente gaat een jaar lang ervaring opdoen met deze sensoren. In de eerste maanden wordt gekeken hoe de meetgegevens begrijpelijk weergegeven kunnen worden. De meetgegevens zijn daarna te vinden op https://amersfoort.dataplatform.nl/ Na een jaar wordt gekeken of de nieuwe manier van het meten succesvol is en of de sensoren blijven hangen.

Wethouder Hans Buijtelaar (luchtkwaliteit): ,,Eén van de acties uit de 'visie fijnstof' is het zoeken naar slimmere manieren om de luchtkwaliteit te meten. We meten de luchtkwaliteit nu met een vast netwerk van zogeheten Palmes-buisjes. Uit die metingen blijkt dat Amersfoort elk jaar onder de Europese normen voor luchtkwaliteit scoort. Dat neemt niet weg dat we onze luchtkwaliteit verder willen verbeteren. Om meer en betere informatie te verzamelen bestaat behoefte aan actuele (real-time) informatie."

De gemeente wil kijken of deze andere manier van meten meer en betere informatie oplevert. De sensoren komen aan lantaarnpalen te hangen langs drukke wegen (Hogeweg Binnen, Hogeweg Buiten en Hooitaspad) en op plekken in een woonwijk (Jan Steenstraat en Merelstraat).

Deze manier van werken past binnen het SmartCity-concept van Amersfoort. Door het gebruik van slimme technologie en data willen we als gemeente maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Luchtkwaliteit is daar een van. Amersfoort volgt de landelijke NL Smart City Strategie en maakt gebruik van de kennis van aangesloten partners, waaronder andere grote steden en kennisinstellingen.